Horicherhof

Deze hoeve, gelegen aan de Corisbergweg, wordt al in 1381 als Overste hof of Horicher hof genoemd.

Het woonhuis is opgetrokken in 17e eeuws vakwerk met een overkraagde verdieping. Een van de weinige nog bewaard gebleven overkraagde boerderijen. Aan de voorkant zien we nog een fragment in Kunradersteen. De hoeve ligt in het historische dal van de Caumerbeek. Vlakbij ontspringt deze beek (de Droepnaas).

Reeds in de Romeinse tijd was hier bewoning. Dit blijkt uit de Romeinse villa, waarvan even verderop de fundamenten gevonden zijn. Een stuk verder in het dal ligt de Onderste Hof of Klein Caumer. Deze hoeve moet oorspronkelijk tot de Horricherhof hebben behoord. De naam is ontleend aan de familie Von Horrich, waarvan we vóór 1446 vermeldingen vinden. In 1452 kwam door het huwelijk van Heichwich von Horrich met Heinrich van Reuschenberg de hoeve in handen van deze laatste familie. In de 16e en 17e eeuw was de familie Van Hall de eigenaar.

De Horricherhof raakte langzaam in verval en dreigde te worden afgebroken. Gelukkig heeft men ervoor gekozen om er appartementen in onder te brengen met nieuwbouw er aan vastgebouwd. Het is geen echt fraaie oplossing, maar hierdoor is wel een uniek monument voor het nageslacht behouden gebleven.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's