Hoogland, L.J. (burgemeester Brunssum)

Hoogland, L.J. (burgemeester Brunssum)

Burgemeester, 16 november 1975 – 1 november 1991 

Louw Jan Hoogland werd geboren op 30 augustus 1931 te Sint Annaparochie als zoon van politicus Jan Louws Hoogland (1896-1980), die voor de PvdA onder andere in de Eerste Kamer heeft gezeten, en Aaltje van der Weg. Hij was doopsgezind en gehuwd met Janny Hibma.

Louw Jan behaalde in 1952 zijn hbs-diploma aan het Instituut Hommes te Hoogezand. Daarna vervulde hij zijn militaire dienstplicht waar hij afzwaaide als reserve tweede luitenant van de Luchtmacht. Vervolgens studeerde hij nog twee jaar aan de Hogere Landbouwschool in Groningen waarna hij ging werken op de boerderij in Sint Annaparochie waar hij geboren was. Vanaf 1964 was hij in de rang van kapitein werkzaam als hoofd van het kantoor inlichtingen en veiligheid op de Vliegbasis Leeuwarden. 

In navolging van zijn vader was ook hij politiek actief. In 1962 kwam hij in de gemeenteraad van het Bildt en vanaf 1966 was hij daar fractievoorzitter.

In juni 1969 werd hij benoemd tot burgemeester van Terschelling. In november 1975 volgde zijn benoeming, per 16 november, tot burgemeester van de gemeente Brunssum (als opvolger van J.W. Quint). De installatie vond plaats op 21 november tijdens een bijzondere raadsvergadering. De benoeming was een unicum want hij was daarmee de eerste PvdA-burgemeester in de provincie Limburg. Zijn benoeming was verder nogal omstreden, want hij paste niet in het profiel van de Brunssumse gemeenteraad (voor 2/3 deel daarvan was een lid van de Partij van de Arbeid onaanvaardbaar). In linkse kringen was men er niet gelukkig mee dat hij vóór de Navo was. Op 1 november 1991 ging hij met vervroegd pensioen (hij werd opgevolgd door H.W. Riem). Later die maand werd hij benoemd tot waarnemend burgemeester van Vaals. Dit zou tot maart 1992 duren. 

Nog éénmaal.... (2014). Bron: https://pbs.twimg.com/media/C1fA5M_W8AE2pfh.jpg Hoogland werd omschreven als de laatste Brunssumse burgemeester uit de tijd waarin bestuurders van nature een zekere statuur hadden, maar ook als een man met gevoel voor humor. Toch was hij zeker niet onbesproken. Zo werd de oud-burgemeester na zijn vertrek uit Brunssum aangeklaagd voor corruptie. In 1996 werd hij veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf en 25.000 gulden boete vanwege corruptie en verboden wapenbezit maar in hoger beroep volgde in 1997 vrijspraak voor wat betreft de corruptie en een boete van 1500 gulden voor verboden wapenbezit, omdat hij geen vergunning had voor een antiek geweer, een erfstuk.

Verder was hij o.a.:

  • Officier in de Orde van Oranje-Nassau
  • Ereburger van de gemeente Brunssum
  • Initiatiefnemer en medeoprichter van de golfbaan Brunssum en voorzitter van de raad van bestuur van Openbare Golf Brunssummerheide B.V.
  • Beschermheer van schutterij St. Gregorius de Grote uit Brunssum 

Zijn echtgenote overleed op 8 november 2014 te Nuth. Louw Hoogland overleed op 4 januari 2017 te Nuth op 85-jarige leeftijd. Zij woonden tot het overlijden in zorgvilla Ridderspoor in Nuth.

Nadere bronnen en literatuur: