Heijenrath (Nabij Slenaken)

Geschiedenisschets

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 350.364; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het gehucht Heijenrath is gelegen op het plateau van Eperheide ten noordoosten van het kerkdorp Slenaken.

In oorsprong is Heijenrath niet meer dan een verzameling van enkele boerderijen geweest waarvan enkele in hun huidige vorm uit de 18e eeuw stammen.

Herkomst naam

Heijenrath staat in oude archiefstukken wel omschreven als Heijenrade, Heienroth (1371), de Hedenrot, Heyenrot (1685) en Heijenroth (1840). Plaatsnamen eindigend op “rode” of “rade” duiden op het feit dat dergelijke plaatsen in een ver verleden werden gevestigd aan de rand van een bebost gebied. Om dat gebied bewoonbaar te maken werd het bos gerooid en het land geploegd. Het gerooide bouwland werd rode of rade genoemd.

Rath is de Duitstalige variant op het Nederlandse rade.

In het geval van Heijenrath is de naam vrij duidelijk, het is een ontginning van heidegrond. Overigens moet daarbij in acht genomen worden dat heide niet hoeft te staan voor een met heide begroeide vlakte, maar dat het ook wildbegroeid, ongecultiveerd land kan betekenen.