Heeze, huis (Slenaken)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 16.209; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Achter de kerk van Slenaken op de linkeroever van de Gulp ligt boerderij Hees. Een hoeve die voortgekomen moet zijn uit het versterkte huis Heesz of Heeze van de heren van Heesz.

Het moet in de middeleeuwen een riddermatig leengoed zijn geweest. Naar alle waarschijnlijkheid is het huis van oorsprong een woontoren geweest. Een in 1840 nog bestaande vierkante vijver achter de kerk zou daar een bewijs voor kunnen zijn. De vijver zou de gracht zijn geweest waarin de toren heeft gestaan. De heren van Heesz hebben naar alle waarschijnlijkheid een, aan Remigius gewijde, kapel gesticht. Deze kapel is de voorloper van de huidige Remigiuskerk van Slenaken. Het geslacht Van Heesz heeft het goed tot in de zestiende eeuw in bezit, maar sterft als geslacht uiteindelijk uit.

Hierna komen het huis en landgoed in handen van de Akense baronfamilie Von der Couven en in de zeventiende eeuw doet het huis dienst als pastorie. In de negentiende en twintigste eeuw krijgt het goed meer en meer een agrarische functie.

De huidige boerderij werd in 1828 gebouwd. In 1902 was het goed nog één geheel, bestaande uit een herenhuis, boerenwoning, schuren, weilanden en een bos ter grootte van ongeveer 50 hectaren.