Groenendaal, huis (Gulpen)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 324.353; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Ten zuidwesten van Gulpen ligt in het Gulpdal in de buurt van het gehucht Euverem nabij het huis Carsfeld en kasteel Neubourg het huis Groenendaal. Dit huis werd in het verleden ook wel het Hof van Ophem genoemd.

Dit leengoed wordt voor de eerste maal vermeld in 1312 wanneer Jan van Ophem ermee wordt beleend door de hertog van Brabant. Het oorspronkelijke kasteel had grachten en stond ten oosten van de huidige nog bestaande hoeve. Enige nog aanwezige fundamenten getuigen hiervan. Het goed komt in de 14e eeuw al in handen van de familie van Eynatten, die tevens kasteel Neubourg in bezit had. In 1774 komt Groenendaal in handen van Johan Christoffel Preiser die meteen een nieuw herenhuis lieten bouwen dat in de negentiende en twintigste eeuw bewoond werd door verschillende eigenaren. Dit herenhuis stond aan de noordzijde van het terrein en was deels in de oude gracht gebouwd. Uit de tranchotkaart van 1805 blijkt dat de hoeve bestond uit een grote schuur en woonhuis. In 1823 werden deze schuur en woonhuis door middel van een poortgebouw verbonden. In 1921 werd het bouwvallige herenhuis gesloopt. Alleen de voorgevel van de onderste bouwlaag bleef bestaan. Dit restant werd gebruikt om bij de stallen te betrekken.

Tegenwoordig is Groenendaal nog in gebruik als agrarisch bedrijf.