Grijzegrubben (nabij Nuth)

Grijzegrubben met o.a. huis Waltmans. Grijzegrubben (in het Limburgs Griêzegröbbe) is een gehucht gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 2018 behoorde het tot de gemeente Nuth.

Het is een van de zogenaamde bovengehuchten van Nuth, net zoals o.a. Tervoorst, Helle, Terstraten, Kamp en Nierhoven. Het gehucht bestaat tegenwoordig uit circa 100 huizen gelegen rond de gelijknamige weg, waaronder vele gerestaureerde boerderijen, afgewisseld met nieuwbouw. Ten zuiden van Grijzegrubben ligt het dal van de Platsbeek, een zijbeek van de Geleenbeek.

Archeologische vondsten uit 2002 hebben aangetoond dat in Grijzegrubben al tijdens de Romeinse tijd, in de 2e eeuw na Chr., bewoning was. In de loop der eeuwen is het een gehucht met een sterk agrarisch karakter gebleven. Het bestond lange tijd uit een handvol boerderijen. De laatste honderd jaar zijn er pas huizen bijgebouwd.

De naam Grijzegrubben werd in de 19e eeuw ook wel als Grijsegrobben of Grijzgrubben geschreven. De kern van de naam wordt gevormd door het in Limburg vrij veel voorkomende toponiem grubbe, dat ‘holle weg’ betekent.

Grijzegrubben met o.a. hoeve Meertens, 1975. De boerderij Grijzegrubben 14 is geplaatst op de rijksmonumentenlijst onder nummer 30926. Het is een pand met veel vakwerk en van belang uit oudheidkundig oogpunt.

In 1932 werd Grijzegrubben aangesloten op het waterleidingnet. Aan de weg Grijzegrubben vinden we de oude openbare waterpomp nog om de herinnering aan het verleden levend te houden.

In Grijzegrubben treffen we de volgende wegkruizen aan:

  • Wegkruis aan de Bronkweg met tekst: “Onwaer, Wind, Zon of Raege. Mich Kumpste Ummer Taege."
  • Wegkruis aan boom aan de weg Grijzegrubben met tekst: “INRI. Wees indachtig het lijden van uwen gecruysten Jesus" De letters INRI vormen de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, koning der Joden).

Op de kruising Houwnasweg/Grijzegrubben staat een Mariakapel met de tekst: "O Maria, Koningin vd Vrede, bid voor ons -1945- ". De Mariakapel is gebouwd in 1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in september 1944, werd op deze plek een boom waaronder een kruis stond per ongeluk omver gereden door een Amerikaans pantservoertuig. Vanwege het kruis en het behoud van Grijzegrubben tijdens de oorlog is door buurtbewoners een kapel gebouwd. De kapel is eigendom van de buurtvereniging Grijzegrubben.

Nadere bronnen en literatuur: