Goedenrade, kasteel (Eys)

Kasteel Goedenrade is gelegen ten oosten van het gehucht Overeys.

De oudst bekende vermelding is uit 1343 wanneer Dirk Scheifken voor het leenhof Valkenburg beleend wordt met dit kasteel. Tweeëntwintig jaar later staat het kasteel echter als verwoest vermeld. In 1412 wordt het kasteel omschreven als een leengoed waarvan een blokhuis en een hoeve deel uitmaken. De term blokhuis lijkt te wijzen op een verdedigende functie, een woontoren. Ook de ligging, in de voormalige bedding van de Eyserbeek, lijkt dat te bevestigen. Van het middeleeuws huis is geen spoor meer aanwezig in de huidige bebouwing. Via vele wisselingen, waarbij het goed in handen komt van onder andere de families Van Linzenich, Van Birgel en van Den Hove, komt het in de achttiende eeuw in handen van Ferdinand baron van Geyr tot Schweppenburg die het kasteel grotendeels laat herbouwen.

Het huidige herenhuis met de u-vormige hoeve is door deze eigenaar opgetrokken, maar waarschijnlijk voltooit hij, noch hun zoon, de verbouwing. Hun zoon Rudolph raakt echter, wellicht mede door deze verbouwing, diep in de schulden en het goed moet in 1781 publiekelijk verkocht worden. Het komt nu in handen van Gilles Leonard baron von Thimus uit Aken die nieuwe stallen laat bouwen en de verbouwing afrondt. Hij brengt zijn familiewapen en dat van zijn vrouw, Agnes Strauch, boven de poort aan. Wederom zullen na hen verschillende eigenaars het landgoed beheren. 

In 1887 verbouwt de familie Laloux het kasteel door een haakse vleugel aan de zuidzijde aan te bouwen en een traptoren in eclectische stijl aan het leggen. Het gehele kasteel wordt opnieuw gepleisterd.

In 1921 wordt het kasteel gekocht door Willem Frowein die het nog enigszins, maar niet ingrijpend, moderniseert. De tuin was oorspronkelijk laat-classicistisch geometrisch van stijl, maar werd in de negentiende eeuw veranderd in een landsschapsstijl. Frowein veranderde het park door neobarokke elementen toe te voegen met vormsnoeiwerk, waaronder drie bijzondere cirkels van taxus met een bijzonder perspectivistisch element.

Tot in de negentiende eeuw zijn de grachten nog aanwezig geweest die gevoed werden door de Eyserbeek die hierom enigszins naar het noorden verlegd lijkt te zijn geweest.

In 1971 wordt het aangekocht door het Limburgs Landschap die enige herstelwerkzaamheden in het park heeft uitgevoerd. Huurders bewonen momenteel het kasteel.

Nadere bronnen en literatuur: