Gezellenhuis Ons Thuis / Klooster Huize Maria (Nuth)

De opkomende mijnindustrie zorgde voor een tekort aan woonruimte. Vooral jonge mannen kwamen op deze nieuwe werkgelegenheid af. Om in die behoefte te voorzien werd op 20 april 1915, op initiatief van Henri Poels, de vereniging ‘Het Goed Kosthuis’ opgericht. Op 2 mei vond de opening plaats van het eerste Gezellenhuis ‘Ons Thuis’ in Heerlen. In de jaren daarna kreeg dit navolging in o.a. Nuth, Hoensbroek, Eijgelshoven en Brunssum.

Het Gezellenhuis ‘Ons Thuis’, gelegen aan de provinciale weg/Stationsstraat 40, werd officieel geopend op 29 november 1920. Het bood plaats aan 126 jonge ongehuwde mijnwerkers.

Op 1 maart 1932 vond de opheffing plaats van het mijnwerkerstreintje vanaf het emplacement Nuth naar de staatsmijnen Emma en Hendrik. Wegens het wegvallen van deze gemakkelijke vervoersgelegenheid vertrokken vele mijnwerkersgezinnen uit de gemeente Nuth om zich dichter bij de mijnzetel te vestigen. Ook het gezellenhuis ondervond hiervan de funeste gevolgen. Aan het eind van 1932 was het nog slechts bewoond door 14 personen.

In 1933 loopt de bevolking verder terug van 4331 tot 4191 ten gevolge van het vertrek van de mijnwerkers uit het gezellenhuis en wegens ontslag van de buitenlanders ten gevolge van de heersende crisis. Het gevolg hiervan was dat het Gezellenhuis per 1 januari 1934 opgeheven werd.

Op 23 maart 1935 ging het Gezellenhuis in eigendom over op de Eerwaarde Zusters van de H. Vincentius à Paulo, congregatie Dochters der Liefde, die het gebouw inrichtten tot klooster en gedeeltelijk bejaardentehuis. De activiteiten van ‘Huize Maria’ behelsden provincialaat, noviciaat, retraitehuis, gezellenhuis, onderwijs, wijkverpleging en armenzorg.

Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer SP-0064; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten In 1959 verhuisde het provicialaat en noviciaat naar Baak.

In 1973 werd het huis afgekeurd voor bejaardenhuisvesting en sloot het haar deuren. De zusters verhuisden naar De Ping 36 in Nuth.

Vervolgens werd het gebouw vanaf 1975 gebruikt voor de opvang van 200 rijksimmigranten.

In 1982 werd het gebouw gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte werd in 1983 door eigenaar/aannemingsbedrijf Marcel Muyres een complex etagewoningen, maisonettes en eengezinswoningen in de huursector gebouwd.

Nadere bronnen en literatuur: