Gemeentehuis, oud (Nuth)

Tijdens de heerlijkheid Nuth vergaderde de schepenbank op kasteel Reijmersbeek. In de 19e eeuw duurde het lang een behoorlijk onderdak te vinden voor het gemeentebestuur en haar secretarie. Men vond deze uiteindelijk in een vertrek van het oude kosterhuis/schoolhuis/kapelanie op het kerkhof naast de kerk.

Het gebouw was in een slechte staat. In 1820 werd besloten tot een gedeeltelijke herbouw. In 1822 kwam de herbouw gereed en de gemeente nam het oude kostershuis, tevens schoolhuis en kapelanie, gedeeltelijk als gemeentehuis in gebruik. Met deze inbezitneming groeide een felle strijd tussen het gemeentebestuur en het kerkbestuur over het eigendomsrecht, een strijd die meer dan 50 jaar zou duren.

Intussen bleef het gemeentebestuur ook gebruik maken van een vertrek boven café Harst, hetgeen men niet de ideale toestand vond. In 1865 werd door de raad bepaald het lokaal van het oude gemeentehuis, in gebruik bij de kapelaan, in gebruik te nemen als gemeentesecretarie. Zo ver zou het niet komen. Het kerkbestuur kwam wederom in verzet.

In 1877 waren Gedeputeerde Staten de ruzie ook zat en lieten aan de Gemeenteraad weten dat zij een minnelijke oplossing voorstonden. Uiteindelijk werd die gevonden in een schenking om niet door het gemeentebestuur aan het kerkbestuur van een huis met aanhorige tuin genaamd de kapelanij of oud schoollokaal.

Op het eind van de 19e eeuw had men nog steeds geen waardig gemeentehuis, totdat tenslotte in 1894 de nieuwe jongensschool aan de Nuinhofstraat tot stand kwam en het gemeentebestuur en de secretarie bezit namen van de oude school gelegen aan de latere Raadhuisstraat. In 1917/1918 werd er nog een verdieping op dit nieuwe gemeentehuis geplaatst.

In verband met de aanleg van de Raadhuisstraat, en de ontsluiting van het nieuwe gemeentehuis, werd in 1932 het oude gemeentehuis/kapelanie/kosterhuis/schoolhuis afgebroken en kwam er een eind aan dit belangrijke gebouw uit de historie van Nuth.

In 1940 wordt op de binnenplaats achter het nieuwe gemeentehuis een brandvrije archiefbewaarplaats gebouwd. In 1968 en 1976 vinden er nog verbouwingen plaats.

In 1958 ontstaan er al plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. In 1965 zijn de plannen klaar maar het zal nog tot 22 augustus 1975 duren vooraleer de eerste steen wordt gelegd voor het nieuwe gemeentehuis aan het Deweverplein. Het oude gemeentehuis wordt vervolgens overgedragen aan de Stichting Jeugd, Sport en Recreatie.

In 1979 betrekt de Hedwiggroep van Scouting Nuth het gebouw.

Anno 2016 is er een dierenartsenpraktijk gevestigd in het oude gemeentehuis, Dorpstraat 83 (voorheen Raadhuisstraat 3).

Nadere bronnen en literatuur: