Geijs - Rappange, Maria Sara (raadslid Heerlen)

Raadslid, 23 januari 1892 - 13 maart 1982 

Toen in 1919 vrouwen in Nederland voor het eerst gebruik konden maken van hun actieve stemrecht, trad Marie Geijs-Rappange toe tot de Heerlense gemeenteraad voor de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.). Daarmee was ze voor Heerlen het eerste vrouwelijke raadslid. In tegenstelling tot andere gedeelten van Nederland plaatste deze partij in Limburg vrouwen op verkiesbare posities. In datzelfde jaar werd Marie Geijs ook als enig vrouwelijk S.D.A.P.-lid afgevaardigd naar de Provin­ciale Staten.

Naast haar werk­zaamheden voor de partij was zij actief in de Limburgse So­ciaal Demo­cratische Vrouwen Clubs (S.D.V.C.), die ijverden voor emancipatie en po­litieke bewust­wording van vrouwen en schreef zij on­der het pseudoniem ‘Ma­rie’ stukken in "De Sociaal Demo­craat, Arbeiders Week­blad voor Lim­burg".

Door een conflict binnen de partij over de te varen koers raakte ze in de jaren twintig in onmin met het bestuur. Daarmee eindigde haar Lim­burgse po­litieke loopbaan.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Thema's

Beroepen