Eyckholt, kasteel

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 52.853; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Het riddergoed Eykholt was een leen van het aartsbisdom Keulen. Het kasteel wordt al in een akte van 1385 genoemd. Het was toen eigendom van de uit Aken afkomstige ridder Gerard van den Eycholtz, behorend tot het geslacht Van der Lynden. Dit geslacht Van der Lynden genaamd Eycholtz, hield het kasteel tot de tweede helft van de 15e eeuw in bezit.

Begin 17e eeuw kwam het door vererving in bezit van Maria van Eynatten. Zij was getrouwd met jonkheer Hendrik von Beulart zu Beulartstein van het goed Beulartstein bij Aken. Het echtpaar bezat ook een deel van het goed De Dries bij Terworm.

In de 18e eeuw kwam Eyckholt in handen van de familie Von Holthausen. In 1750 wist baron van der Heyden gen. Belderbusch, kasteelheer van Terworm, ook Eyckholt te verwerven. Als onderdeel van het landgoed Terworm werd het in 1917 verkocht aan de Oranje-Nassaumijnen.

Van kasteel en boerderij is tegenwoordig aleen nog maar een ruïne over. De ruïne is gelegen in het natuurgebied van het landgoed Terworm.

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer BT-022173; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten De ruïne van kasteel Eyckholt bestaat uit een ronde weermuur (= een verdedigbare buitenmuur voorzien van een weergang) en een vierkante toren. De gracht om het kasteel kreeg zijn water van de Geleenbeek. De ruïne is moeilijk te dateren. De weermuur van mergel is vermoedelijk uit de 13e eeuw. De toren is 14e eeuws. In deze toren is mergel en Kunradersteen gebruikt.

De bij het kasteel behorende boerderij en schuur zijn in 1736 door brand verwoest. Het kasteel werd voortaan opslagruimte voor landbouwprodukten. Hieruit blijkt dat het in die tijd niet meer als woonhuis werd gebruikt.

Omstreeks 1760 is het kasteel gesloopt of vanaf die tijd in verval geraakt.

De nieuwe hoeve, die na de brand van 1736 werd gebouwd, is in 1925 gesloopt. Alleen het woonhuis van de molen, de Eikendermolen, is nog in goede staat behouden gebleven.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Beroepen