Etenaken (Nabij Wijlre)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 126.777; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Geschiedenisschets

Het gehucht Etenaken is op een steenworp afstand ten noorden van Wijlre gelegen en moet, gezien de benaming, uit de Merovingische tijd (midden 5e tot midden 8e eeuw) stammen.

Ettenaken wordt in 1411 voor het eerst in de archieven vermeld. Er is dan sprake van een hof te Etenaken dat een laathof moet zijn geweest met een bijbehorende laatbank waarin kwesties over grond en goed werden afgehandeld.

Herkomst naam

Het achtervoegsel ‘-aken’ gaat terug op het Gallo-Romeinse woord –ako of –acum, dat “toebehorend aan” betekent. De naam kan dus ontstaan zijn uit Atiniacas of Atiniiacum: ‘nederzetting toebehorend aan de Germaanse persoon Ato’. Een andere verklaring voor de naam zou terugvoeren op het latijnse “Edes” dat voor ‘gebouw’ staat en “Aken” dat voor ‘aquaduct’ staat.

Nadere bronnen en literatuur: 

Tags

Tijdsperiodes

Thema's