Epermolen (Epen)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 103.675; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechtenTussen het dorp Epen en het buurtschap Camerig ligt, in het dal van de Geul, de Epermolen. Deze molen, die ookwel Wingbergmolen genoemd, ligt iets stroomafwaarts van de Volmolen en is gebouwd in baksteen met een pannenzadeldak. Het gehele gebouw bestond uit een molenaarswoning, dat de rechterhelft beslaat ,en de molen. Deze is in het linkergedeelte gevestigd.

Deze molen werd in 1844 gebouwd door Pieter Joseph Lintzen, die zowel metselaar als boer van beroep was en zich nu dus ook aan het molenaarsvak waagde. In de eerste jaren van het bestaan komen de eigenaar van de Epermolen en die van de Volmolen meerdere malen met elkaar in conflict. De geringe afstand van elkaar op de ligging van de Geul en de manier waarop omgegaan werd met de waterloop waren de grootste reden van de twisten.

In 1858 werd de Epermolen verkocht aan Joseph van de Weyer uit Wittem die tevens eigenaar was van de windmolen te Ubachsberg. In 1913 werd het waterrad vervangen door een turbine en werd het molengebouw uitgebreid. Hierdoor kreeg de molen zijn hedendaagse uiterlijk. Het pand heeft momenteel een horeca-functie.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags