Een kleurrijke regionale geschiedenis in het Pax Romana en de middeleeuwen

In de 19de eeuw was de regio Heerlen nog een landelijke omgeving. De inwoners leefden vooral van wat er met de landbouw te verdienen was. Maar die eeuw bracht in de stroom van de tijd ook al aardig wat veranderingen. Geleidelijk aan kwam er meer nijverheid en industrie en ook het culturele leven kreeg nieuwe impulsen. Aan het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw ontwikkelt de mijnbouwindustrie zich. Door de daarmee samenhangende verbetering van de infrastructuur, de explosieve bevolkingsgroei en stedenbouwkundige ontwikkelingen zijn de dorpen van weleer weldra niet meer te herkennen. De regio die nu Parkstad Limburg heet, veranderde in razend tempo in een stedelijk gebied. De nieuwe randstad, die ontstaat als de streek na ongeveer 75 jaar door de mijnsluiting voor de tweede keer een complete metamorfose ondergaat, heeft echter wel bijzondere kenmerken en een kleurrijke en bewogen geschiedenis. Neem alleen al de verhalen over de oorlogen die de streek in de Romeinse tijd en in de middeleeuwen moest doorstaan. Een overzicht van de kleurrijke regionale geschiedenis in het Pax Romana en de middeleeuwen.

Gepubliceerd in Wellermagazine, 2009-3.

Bekijk hier het artikel (pdf)