Driessen, P.L. (Rector)

Rector, 25 september 1869 – 15 oktober 1930

Peter Leonardus Driessen werd geboren te Weert op 25 september 1869 en is overleden te Heel en Panheel op 15 oktober 1930. Hij was de oudste van 5 broers en 5 zusters. Alle 5 broers werden priester en 4 van de 5 zusters hebben het religieuze leven omhelsd.

Rector Driessen werd op 18 maart 1893 tot priester gewijd waarna hij kapelaan werd in Thorn en Horst. In 1906 werd hij benoemd tot vice-rector en in 1907, na de dood van mgr. Savelberg, tot rector van de beide door Savelberg gestichte kloosterorden: Broeders van de H. Joseph en Kleine Zusters van de H. Joseph. 

Mgr. Savelberg had in 1904 samen met dr. Frans de Wever het St. Joseph Ziekenhuis gesticht. Mgr. Savelberg stelde een aantal van zijn zusters als verpleegsters voor het ziekenhuis beschikbaar. Na de dood van mgr. Savelberg in 1907 vervulde rector Driessen tevens onofficieel de functie van directeur van het St. Joseph Ziekenhuis. Pas in 1916 werd de eerste officiële geneesheer-directeur (A. Hintzen) van het ziekenhuis benoemd.

Wanneer het ziekenhuis in 1919 overgedragen wordt aan de stichting ‘St. Joseph-Ziekenhuis’ wordt hij lid van het College van Regenten tot aan zijn overlijden in 1930.

Onder zijn beheer is de congregatie gegroeid van 226 leden tot meer dan 1300 leden en is het aantal huizen en gestichten van de congregatie gegroeid naar meer dan 50, terwijl zij tevens naar de Missie in China togen.

In 1920 wordt hij door de Paus benoemd tot Geheim Kamerheer en in 1923 ontvangt hij het Officierskruis van de Oranje Nassau-orde.

Op zaterdag 18 oktober is hij, onder grote belangstelling, begraven op het kerkhof van de zusters, gelegen achter het Sanatorium in Heerlen.

In Heerlen is de Rector Driessenweg naar hem vernoemd, gelegen op het terrein waar vroeger het St. Joseph Ziekenhuis stond.

Mgr. Driessen is ook de grondlegger van het Sint Laurentius Ziekenhuis in Roermond, gelegen aan de naar hem vernoemde Rector Driessenstraat. De psychiatrische afdeling van het ziekenhuis ligt in het eveneens naar hem vernoemde Mgr. Driessen Paviljoen. In de hal van het ziekenhuis staat een beeld van mgr. Driessen, vervaardigd door Victor Theo Sprenkels (1878-1959).

Nadere bronnen en literatuur: