Drakenmolen

De Drakenmolen, ookwel Hoensbroekermolen of Broekmolen genoemd, is de laatste molen op de Caumerbeek.

De eerste vermelding dateert van 1370 waarin Nicolaas Hoen genoemd wordt. In dat jaar kreeg hij van hertogin Johanna van Brabant deze molen in erfpacht. De naam Drakenmolen dateert ook al uit deze tijd. De familie Hoen kreeg in 1388 de heerlijkheid Hoensbroek in leen.

Tot 1916 was de Drakenmolen eigendom van de familie Hoen. In dat jaar werd de molen verkocht aan Balthasar Hubert Peters. De familie Peters pachtte de molen al vanaf begin 19e eeuw.

In 1949/50 is de molenbeek verlegd. De molen, die toen reeds door een elektromotor werd aangedreven, werd stilgelegd en het molenwerk verkocht.

Nadere bronnen en literatuur;

Tags