Dohm de, huis

Het huis de Dohm ligt aan de zuidrand van Heerlen, in het dorp Welten.

Het huidige complex dateert van na de verwoesting van 1673. Het omvat een L-vormig herenhuis, gedeeltelijk omgeven door een droge gracht met ten noorden hiervan een niet omgrachte U-vormige boerderij. In het begin van de 19e eeuw was het hele huis met een gracht omgeven met uitzondering van de zijde naar de voorburcht. De voorburcht is oorspronkelijk ook omgracht geweest. Achter het huis bevond zich een bijna volledig omgrachte rechthoekige boomgaard. De kelders hebben nog fundamenten uit de 14e eeuw. Waarschijnlijk is het landgoed nog ouder. Dit blijkt ook uit de naam, die is afgeleid van het Latijnse woord domus, dat huis betekent.

In 1155 schonk Willem van Wilré 7 bunders land te Welten aan de abdij Kloosterrade. In 1378 werd het adellijke goed De Dohm of de “alsterhof” genoemd als leengoed, die eigendom werd van de hertog van Brabant. De voorburcht met boerderij kwam ook onder de naam hof Ter Straten (“zur Strassen”) voor. In 1546 verkocht Jan van Wilré De Dohm aan Librecht van Hulsberg genaamd Schaloen. Een lid van deze familie werd begraven op het koor van de Martinuskerk te Welten. De grafsteen is later buiten op het kerkhof in de kerkmuur gemetseld. Kort na 1611 kwam het kasteel door een huwelijk in bezit van de familie Schellart van Obbendorf. Deze familie was tevens heer van de heerlijkheid Schinnen.

Het huis werd in het Rampjaar 1672 verwoest en weer opgebouwd. Bij de herbouw werden alle gevels in baksteen opgetrokken.

In 1678 probeerden soldaten uit het leger van de hertog van Luxemburg het kasteel in te nemen. Na betaling van een afkoopsom van 450 gulden vertrokken ze weer. De boerderij van De Dohm werd in 1878 door brand verwoest en herbouwd.

Tegenwoordig zijn herenhuis en boerderij in bezit van verschillende eigenaren.

Nadere bronnen en literatuur: