De mijnkolonie

Buurten in vroegere tijden: de mijnkolonie. In de eerste helft van de 20e eeuw veranderde het karakter van oostelijk Zuid-Limburg. Het agrarisch bedrijf maakte plaats voor de mijnbouw en aanverwante bedrijven. De behoefte aan mijnwerkers was groot waardoor men zich gedwongen zag arbeidskrachten elders te ronselen. De mijnen betaalden mee aan huisvesting op loopafstand van de mijn. Zo ontstonden de koloniën. De explosieve groei zorgde echter ook voor een verslechtering in de woonsituatie. Het schrijnend woningtekort zorgde voor misstanden. Bestuurders en mijndirecties gaven aandacht aan het probleem en zorgden samen met de geestelijkheid dat er snel voldoende nieuwe buurten kwamen, met een kerk, een patronaat, nieuwe verenigingen om de mijnwerkers in de vrije tijd van de alcohol af te houden en toezicht op de goede zeden en bewoning.

Gepubliceerd in Wellermagazine, zomer 2006.

Bekijk hier het artikel (pdf)

Tags