De Kling of Onder-Merkelbeek (Gemeente Brunssum)

Geschiedenisschets:

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 101.923; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten De Kling is een buurtschap in het uiterste noorden van de gemeente Brunssum. Het bestaat feitelijk uit twee delen. Eén gedeelte, dat ook wel Onder-Merkelbeek of Onderste-Merkelbeek genoemd wordt, behoorde tot de voormalige gemeente Merkelbeek. Dit deel is in feite het oudste deel van het kerkdorp Merkelbeek. In parochiaal opzicht behoort dit deel dan ook nog steeds tot de parochie van Merkelbeek en niet tot die van Brunssum.

Het tweede deel van de buurtschap De Kling is het buurtschap Kling zelf dat tot de oude gemeente Brunssum behoorde.

Bij de gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg zijn beide delen met ingang van 1982 als één buurtschap onder de nieuwe gemeente Brunssum geplaatst.

In tegenstelling tot Brunssum zelf heeft De Kling tot op heden zijn landschappelijk karakter weten te behouden. Het straatbeeld wordt naast het klooster en de oude kerk bepaald door deels monumentale hoeves als de Onderste en Bovenste Hof en Huize Renkens.

Herkomst naam:

Kling komt van het middelnederlandse clinge, dat hoogte of zandrug betekent. In het Duits wordt Klinge omschreven als een smal dal met waterloop of geul.

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes