Dael, huis of huis Oelsbroek (Nuth)

Foto: Jos Siemers Het huis De Dael is gelegen ten oosten van het dorp Nuth in het dal van de Platsbeek, een zijbeek van de Geleenbeek. Tot midden 17e eeuw werd het complex Oelsbroeck genoemd, wat wijst op de ligging in moerassig gebied. Het huis was een ridderleen van de proosdij van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht.

In 1571 kreeg Wolter van Esrack, drost van Wittem en schepen van Aken, het huis in leen. In 1621 kwam Oelsbroeck in bezit van Hendrik van Blitterswijk genaamd Passart. Enkele jaren later werd de Duitse familie Von Hartsleben de eigenaar. Deze familie had de hoeve eeuwlang in bezit en liet een nieuw landhuis bouwen. Door vererving in de vrouwelijke lijn werd baron Van Elmpt van huis Dammerscheid in Voerendaal de nieuwe eigenaar. In 1735 werd het Maastrichtse patriciërsgeslacht Joppen de nieuwe bezitter, in 1773 gevolgd door Nicolaas Strens. Deze laatste was rentmeester en secretaris in dienst van de prins De Ligne. Enige jaren later werd hij drossaard van Geleen en Amstenrade. De familie Strens was in de 15e eeuw vanuit het Spaanse Andalusië naar de Nederlanden gekomen. Martin Pascal Hubert Strens (1807-1875) werd in 1852 Minister van Justitie en van de Rooms-Katholieke Eredienst. Na de dood van zijn dochter in 1920 werd het huis publiek verkocht. Na de Tweede Wereldoorlog was het een tijdlang hotel-restaurant. Tegenwoordig is het in gebruik als woning.

Op een kadastrale kaart uit 1830 zien we een omgracht rechthoekig complex op de linkeroever van de nu verdwenen Platsbeek. Tegenwoordig zij er nog drie vleugels rond een vierkante binnenplaats met een poortgebouw met een torenvormig middendeel. Het bakstenen hoofdgebouw, dat uit de 17e eeuw dateert, heeft twee bouwlagen op een U-vormige plattegrond. Dit gedeelte is deels uitgevoerd met speklagen van mergel en bezit een omgaand schilddak met aan de westzijde twee geveltoppen. Alle vensters zijn naderhand verbreed. Het huis De Dael is beklemd geraakt tussen de spoorlijn Heerlen-Sittard en de autosnelweg A76. Door de verbreding van de autosnelweg dreigt het huis te verdwijnen.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags