Cremers, P.L.H. (burgemeester Nuth)

Burgemeester, 14 november 1890 – 26 september 1959

Peter Leonard Hubert Cremers werd geboren op 14 november 1890 te Broeksittard als jongste uit een gezin met 9 kinderen. Zijn vader was landbouwer. Hij is gehuwd op 21 november 1917 te Oirsbeek met Maria Hubertina Jacquelina Fleischeuer, geboren op 16 januari 1893 te Oirsbeek, dochter van Frans Willibrordus Fleischeuer en Felicia America. Het beroep van de vader van de bruid was leerlooier.

Peter Leonard Hubert Cremers was burgemeester van Nuth van 1917 t/m 1926; hij was de opvolger van J.H.L. Beckers (1895-1917). Zelf werd hij opgevolgd door H.J. Starmans (1927-1959). Daarnaast was hij:

 • gemeentesecretaris van Nuth, 1914-1927
 • wethouder van Nuth, 1927-1931, 1939-1941
 • raadslid van Nuth, 1927-1941
 • lid van Provinciale Staten (namens de R.K. Staatspartij), 1919-1927.

Verder was hij onder andere:

 • voorzitter van de commissie van toezicht van het Gezellenhuis Nuth
 • lid van de commissie van schooltoezicht
 • penningmeester van de Burgerwacht afd. Mijnstreek West
 • voorzitter afd. Limburg Ned. Bond van Gemeenteambtenaren
 • bestuurslid Boerenleenbank gemeente Nuth
 • secretaris Katholiek Volkspartij (KVP) afd. Nuth
 • vicevoorzitter Katholieke Kiesvereniging afd, Nuth
 • voorzitter R.K. Middenstandsvereniging Nuth
 • voorzitter van de commissie van sociale aangelegenheden en onderwijs gemeente Nuth
 • lid van de prijzencommissie gemeente Nuth.

In 1918 kwam hij in conflict met de Commissaris van de Koningin in verband met zijn nevenfuncties en -activiteiten in relatie tot zijn ambt van burgemeester.

In 1924 ontstond er enige consternatie bij de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw door tussenkomst van de Commissaris der Koningin naar aanleiding van zijn rondschrijven aan ambtgenoten betreffende een Rode Kruis collecte waarin hij aangaf het Rode Kruis niet langer te kunnen steunen.

In 1926 wordt hij gedwongen ontslag te nemen in verband met de kwestie premiebouw, aangaande het niet tijdig nakomen van verplichtingen voortvloeiende uit woningbouw met rijksvoorschotten.

Naast zijn leven in openbare dienst fungeerde hij als koopman, zaakwaarnemer en had hij een administratie- en belastingadviespraktijk in Nuth.

Cremers was verder zeer geïnteresseerd in de geschiedenis en de leer van de vrijmetselarij, de internationale geestesrichting van humanistische aard, gekant tegen dogmatische kerkleer en voorstander van het vrije geestelijk onderzoek. Over een periode van meer dan veertig jaar legde hij een verzameling boeken aan over de vrijmetselarij en gaf er lezingen over, ook ten behoeve van de bestrijding ervan in de geest van de katholieke kerkleer. Hij maakte veel gebruik van de publicaties van pater Hermann Gruber SJ (1851-1930). Deze was een fel bestrijder van de vrijmetselarij. (website Katholiek Documentatie Centrum).

Peter Leonard Hubert Cremers is overleden op 26 september 1959 te Heerlen. Zijn weduwe Maria Hubertina Jacquelina Fleischeuer is overleden op 6 juni 1970 te Nuth. Zij zijn gezamenlijk begraven op de begraafplaats Nuth.

Nadere bronnen en literatuur: