Cartils (Nabij Wijlre)

Geschiedenisschets

De geschiedenis van Cartils is een zeer oude. Mogelijk al in de Romeinse tijd was Cartils, gelet op de zeer gunstige ligging, een militaire vesting. Vrijwel zeker is dat er al in de 8e of 9e eeuw een grote hoeve moet hebben gestaan. Binnen de rijksheerlijkheid Wijlre zou het bijzonder kleine Cartils ook een rijksheerlijkheid zijn geweest. Cartils bestond slechts uit een kasteel met een bijbehorende pachthoeve en drie of vier huizen. De heer van Cartils en de heer van Wijlre hebben eeuwenlang met elkaar om de macht gestreden. De heren van Wijlre beschouwden Cartils namelijk als onderhorig aan de rijksheerlijkheid Wijlre. De heren van Cartils zijn afkomstig uit de geslachten van Printhagen en Hoen zu Broich. Dit laatste geslacht ging zich later Hoen de Cartils noemen. Met de komst van de Fransen in 1795 werd een eind gemaakt aan de toestand van rijksheerlijkheid en werd Cartils een buurtschap van de gemeente Wijlre.

Herkomst naam

De naam Cartils duidt, zoals vermeld, op een hoge ouderdom. Het is een verbastering van het Latijnse woord curtis dat hof of behorend tot een hof betekent. De naam stamt waarschijnlijk uit de 8e of 9e eeuw. Het ministaatje heeft dan ook een eigen laathof gehad.

Nadere bronnen en literatuur: