Carishof (Klimmen)

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 350.145 ; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Aan de Retersbekerweg tussen Klimmen en Retersbeek ligt de Carishof.

Deze hoeve wordt voor het eerst vermeld als “Caris Goet” in 1640. In het begin van de 18e eeuw was de hoeve in bezit van Hendrik Ubachs en Maria Schillings. Daarna kwam het in handen van de familie Pluymakers die het vrijwel gedurende de rest van de 18e in bezit zou houden. De pacht die betaald moest worden werd grotendeels in natura (rogge in dit geval) betaald en wél aan de kerken te Voerendaal en Klimmen en aan zowel het huis Ter Heyden en huis Puth.

De Carishoeve was oorspronkelijk gebouwd met drie vakwerkvleugels waardoor er een open binnenhof ontstond. Later werd aan de straatzijde een frontmuur met toegangspoort gebouwd, waardoor een gesloten binnenplaats ontstond.

In 1959 werd het vakwerk van de woonvleugel vervangen door baksteen en de achtervleugel afgebroken. De straatgevel van het woonhuis heeft een fraaie zogenaamde in- en uitgezwenkte top, een zogenaamde klokgevel. Boven, de in de gevel aangebrachte, horizontale lijst bevindt zich een steen met daarin gegraveerd “1777 F(ranciscus) D(ortu)” en een hart met M(argaretha) P(luymakers). Onder de gevelsteen en in de puntgevel van de schuur bevindt zich een zogenaamd "uilegat".

In de tuin van de hoeve bevindt zich een geheel gerestaureerd "bakkes" (bakhuis).

Nadere bronnen en literatuur: