Carisborg

Huis Rodenbroek. Carisborg was een leen van de heren van Wickrath, gelegen op de Heerlerheide aan de rand van het sportpark. In de tweede helft van de 14e eeuw was het in bezit van de familie Chorus uit Aken.

In de eerste helft van de 15e eeuw werd de familie Van Rodenbroek (Roebroek) eigenaar van het complex. In deze familie kwam de voornaam Karis een paar keer voor. De naam Carisborg is hierdoor ontstaan.

In de 16e eeuw kwam het in bezit van het geslacht Van Lontzen. In 1570 was Werner Huyn van Amstenrade de eigenaar. Door verpanding kwam het vervolgens in bezit van de Maastrichtse paymeester Jan Vorsterman. Zijn dochter trouwde met Johan Willem baron van der Heyden de Blisia, heer van Haeren. Dit geslacht stierf eind 18e eeuw in de mannelijke lijn uit.

Carisborg werd verhuurd aan de familie Systermans. Een lid van deze familie, namelijk Jan Systermans, verkocht de Carisborg in 1919 aan de Maatschappij tot exploitatie van bruinkolenvelden Carisborg uit Rotterdam. De naam leefde nog voort als naam van de bruinkoolmijn.

De Carisborg bestond uit een rechthoekig huis met ten noorden daarvan een onregelmatig gevormde binnenplaats, waaromheen de bijgebouwen lagen. Ten westen van het gehele complex lag een uitgestrekte boomgaard. De bijbehorende pachthoeve werd al in 1880 gesloopt. Het kasteeltje werd na de verkoop in 1919 afgebroken.

Nadere bronnen en literatuur: