Canter, Camil (gentleman)

Gentleman, 15 september 1877 - 7 augustus 1954

Camil Canter werd op 15 september 1877 in Heerlen geboren als zoon van de Joodse koopman Michael Frederik Canter en Eva Wolff. Op 3 januari 1913 trouwde hij met Irma Simon. Het echtpaar kreeg drie dochters. Aanvank­elijk woonde het gezin Canter in het zo­genaamde Huis Canter aan het Em­maplein, tegenover het oude huis van de pastoor-deken van de St.-Pancrati­uskerk. Camil was klein van pos­tuur en evenals zijn vader koopman van beroep. Bekend werd hij door zijn eer­lijke manier van zaken doen en om zijn gave om goede raad te geven. Hij handelde in vee: alleen runderen, geen varkens en schapen. In deze handel trad hij op als tussenpersoon. Hij voerde opdrachten uit voor slagers. Hij haalde geen vee, aan huis was daarvoor geen stal. Tevens ver­kocht hij melk. Zijn geld belegde hij in landerijen en hij maak­te winst met aan- en verkoop van grond. Camil was een aardige, maar gesloten man. Als je iets van hem wilde weten, moest je het uit hem trekken. Hij vertelde je alleen wat hij graag kwijt wilde, verder niks. Aan het sociale leven nam hij niet deel. In cafés kwam hij weinig, een herenclub bestond in die tijd nog niet. Canter had geen hobby’s en was ook geen lid van een harmonie. Er zijn ook geen bijzondere belevenissen van hem te verhalen. Hij was daar te serieus voor.

Camil Canter stond bekend als een heertje, dat tip-­top gekleed was, niet met iedereen praatte en weinig kennissen had. Wat deed zo’n man dan? Zijn ­bezigheden waren wandelen en han­de­len in grond.

Camil was een van ­de beter gesitueerde joden in Heerlen. Op de sabbat was hij zoals de mees­te Heerlense joden regel­matig in de synagoge. Hij was kort voor de Tweede Wereld­oor­log nauw betrokkenen bij de bouw van de nieuwe syna­goge in de Stationstraat.

In 1920 verhuisde het gezin Canter naar het pand van de huidige Begrafenisonderneming v/h Crombach van J.S. Post op de hoek van de Oliemolenstraat en de Sint Antoniusweg. Tot 1940 heeft de familie hier gewoond. In 1941 werd de situatie voor het joodse gezin te gevaarlijk. Camil vond voor zichzelf en zijn gezin een onderduikadres in de Nobelstraat en wist aldus de oorlog te over­leven. Een dochter werd opgepakt en kwam om in het concentratie­kamp Bergen-Belsen.

In 1945 verhuisde Camil met zijn gezin naar een boven­woning naast garage Van Huchten aan de Valkenburgerweg. In 1953 werd Camil opgenomen in een verzorgingstehuis in Meerssen. Hier is hij op 7 augustus 1954 op 76-jarige leeftijd overleden. Hij werd be­gra­ven op de joodse begraafplaats aan de Akerstraat in Heerlen. Mevrouw Canter verhuisde enkele jaren later naar het bejaardenhuis Tobias. Zij overleed op 6 juli 1962 en werd eveneens op de joodse begraafplaats aan de Akerstraat begraven.

Nadere bronnen en literatuur:

  • Met dank aan mevr. H. Canter en de heer F. van Loo voor de waardevolle gegevens
  • Burgerlijke Stand registers gemeente Heerlen