Brommelermolen (Wijnandsrade)

De brommelermolen, van oudsher een graanmolen, behoorde met tal van andere bezittingen tot het adellijke goed Wijnandsrade, dat in handen was van de familie Mascherel tussen de 14e en de 16e eeuw.

Daarna ging het goed over in handen van het adelijke geslacht Von Bongart. Deze familie verkocht de molen aan de Heerlener Bank in 1916 die het vrijwel direct doorverkocht aan de, uit Nuth afkomstige, familie Bemelmans die het reeds sinds 1879 pachtte.  

Sinds het begin van de 20e eeuw leed de molen schade door mijnverzakkingen en nam ook de watertoevoer af. Na de Tweede Wereldoorlog werd de molen nog nauwelijks gebruikt en in 1959 werden de stuwrechten door het waterschap afgekocht. Het waterrad en het maalwerk werd verwijderd en de molentak werd gedempt, waardoor de Geleenbeek weer haar meer natuurlijke verloop kreeg. 

Nadere bronnen en literatuur: