Brand (nabij Nuth)

Brand is een gehucht gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 2018 behoorde het tot de gemeente Nuth.

Het is een van de zogenaamde bovengehuchten van Nuth, net zoals Grijzegrubben, Nierhoven, Kamp, Terstraten en Helle.

Brand ligt in de nabijheid van de Platsbeek. 

Het gehucht bestaat uit een vijftal hoeven gelegen aan de Branterweg, de verbindingsweg tussen Terstraten en Helle. De hoeven zijn voorzien van vakwerk. De hoeven met huisnummers 16 en 18 zijn uit de 18e-19e eeuw, de huisnummers 20 en 22 zijn uit 1770.

Hoeve Brand 3 (Op de Brant) is sinds 1973 het familiebedrijf Limpens en is uitgegroeid tot een paardenhouderij, pensionstal en vakantiehuis. Ook vinden we hier sinds 2005 de zorgboerderij De Paerdsbloom. 

De hoeven Branterweg 16-22 zijn opgenomen in het rijksmonumentenregister onder de nummers 30921-30924.

Brand wordt vaak gezien als een onderdeel van het nabijgelegen gehucht Terstraten. Sinds 2003 heeft Brand een eigen plaatsnaambord. 

Nadere bronnen en literatuur: