Beutenaken (Nabij Slenaken)

Geschiedenschets

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 257.895; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten Iets ten noorden van Slenaken ligt het gehucht Beutenaken dat uit een paar boerderijen en, sinds de 20e eeuw, ook uit een aantal woonhuizen bestaat.

Herkomst naam

Het achtervoegsel “-aken” gaat terug op het Gallo-Romeins woord –ako of –acum, dat “toebehorend aan” betekent. Het gebruik van dergelijke Gallo-Romeinse woorden duidt meestal op een oude oorsprong van de plaats, In de regel daterend uit de 8e of 9e eeuw. Het woord “-aken” kan echter volgens sommigen ook duiden op “Aquaduct”.

Beutenaken wordt in oude archiefstukken geschreven als Bottinachs (1111), Butenacho (1146), Butenachen (1356) en Botenaken. De totale naam Beutenaken is ontstaan uit Butiniacas of Butiniacum, een Romaanse afleiding van een Germaanse persoonsnaam met als betekenis ‘nederzetting toebehorend aan Buto’.

Tags

Tijdsperiodes

Thema's