Benzenrade (gemeente Heerlen)

Geschiedenisschets

Benzenrade is een zeer oud gehucht ten zuiden van Heerlen. Het is een nederzetting die is ontstaan rond de bron van de Geleenbeek. Dit was het latere huis en hof Benzenrade geheten dat vanaf de 16e tot en met de 19e eeuw in handen was van de familie van Schaesberg. 

Het gehucht Benzenrade heeft tot op de dag van vandaag haar landelijke karakter weten te behouden.

Herkomst naam

Het prefix “Benzen” is afgeleid van stein of stin, dat stenen gebouw betekent. Plaatsnamen eindigend op “rode” of “rade” verwijzen naar een ver verleden van woeste grond en bossen. Om dat gebied bewoonbaar te maken werd het bos gerooid en het land geploegd. Het gerooide bouwland werd rode of rade genoemd.  Benzenrade betekent dus “de ontginning nabij het stenen gebouw”.

Nadere bronnen en literatuur: