Beersdal, Hoeve

De hoeve was een leengoed van Schinnen en werd ook wel Coninx-bendt genoemd.

Het landgoed wordt voor het eerst vermeldt in 1381, waarbij als eigenaar Mathys van Bernsberg wordt genoemd.

Rond 1520 wordt Johann van Bensenrade met het goed beleend en achtereenvolgens worden ook onder andere de families Swartzenborch, Moenen, van Broeck, Cremers en Cloots met de hoeve beleend.

De hoeve vervulde de functie van tiendschuur tot aan de Franse periode. In de 20e eeuw strekte het landbouwareaal van de pachter zich uit tot aan de Schelsberg en Musschenbroek.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden hier de woonwijken Beersdal en Musschenbroek aangelegd.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes

Thema's