Beambtencasino (Treebeek)

In 1919-1920 werd aan de Uranusstraat in de mijnwerkerskolonie Treebeek een ontmoetingsruimte voor beambten van de Staatsmijnen gerealiseerd, het zgn. beambtencasino. Het ontwerp was van het Bouwbureau van de Staatsmijnen en de stijl was traditionalistisch.

Het gebouw was bekend door zijn vele belangrijke evenementen. Beambten van de mijn moesten lid worden van de beambtenbond. Speciaal voor het hogere personeel werden casino’s gebouwd, waar zij vertier konden vinden, een toneelvoorstelling konden bijwonen, konden eten of een borrel konden drinken. De casino’s en naaste omgeving waren verboden terrein voor de eenvoudige mijnwerkers. Omstreeks 1935 werd aan de voorgevel een galerij aangebouwd. In 1952 werd er een kegelbaan aan het complex toegevoegd, die in 1956 werd uitgebreid. Het gebouw was tussen 1975 en 1995 als club voor onderofficieren van de AFCENT in gebruik. Tegenwoordig is in het pand een wellnesscentrum gehuisvest.

Bron: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 350137; http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten

Nadere bronnen en literatuur: