Baneheide (gemeente Simpelveld)

Geschiedenisschets
Het gebied, dat nu bekend staat Bron: Limburgs Erfgoed, http://www.limburgserfgoed.nl/colofon als Baneheide of Baaneheid, was voorheen onbebouwd land dat eind middeleeuwen ontgonnen is. Het is tot ver in de 20e eeuw een agrarisch gebied geweest.

Herkomst naam
Het buurtschap Baneheide komt in de archiefstukken onder veel verschillende schrijfwijzen voor die elkaar overigens niet veel ontlopen: Bahneheide, Bahneheijde, Bahnenheide, Banerheide, Baaneheid, Baanenheide, Bonneheid en Bonneheyd. Voor de herkomst van de naam zijn twee verklaringen.

De eerste stelt dat de verklaring moet gezocht worden in het feit dat door deze buurtschap de oude Romeinse heerbaan van Aken naar Maastricht heeft gelopen. 

Een tweede, meer aannemelijke verklaring, moet gezocht worden in het feit dat hier in de 16e eeuw de familie Baenen woonachtig was en waarschijnlijk deze omgeving ontgonnen heeft. De suffix (navoegsel) “heide” verwijst naar de heide waar deze buurtschap zich vestigde, het onontgonnen gebied dat het eens was.

Tags

Plaatsen

Tijdsperiodes