Ambachtsschool

Door de komst van de mijnen te Heerlen op het einde van de negentiende eeuw beseft het gemeentebestuur al heel snel dat er ter plaatse grote behoefte is aan een opleiding die van de lokale, overwegend, agrarische bevolking technische vakmensen kan maken. Een voorlopig schoolbestuur wordt opgericht die een geschikt bouwterrein aankoopt op het Lindeveld waar in 1913 wordt gestart met de bouw van een schoolgebouw naar het ontwerp van Jan Stuyt. De bouw wordt gefinancieerd door zowel de gemeente als de Staatsmijnen.

Voor het beheer en bestuur van de school wordt de Vereniging Ambachtsschool en Mijnschool voor Heerlen en omstreken opgericht. De school wordt eind 1913 geopend. In 1917 wordt de school voor de eerste maal uitgebreid en in 1920 voor de tweede maal. Beide uitbreidingen zijn wederom van de hand van J. Stuyt. In 1931 wordt er voor de derde maal uitgebreid en is de rechtervleugel geheel gereedgekomen. Er worden dakkapelen geplaatst en het hekwerk rond het gebouw wordt geplaatst. In het hekwerk, dat is gemaakt door de leerlingen van de school, zijn symbolen van enkele ambachten opgenomen. Het gebouw is opgetrokken in baksteen met speklagen van mergelsteen. Deze afwisseling van metselwerk en speklagen geeft het gebouw een karakteristiek en speels uiterlijk.

De centrale hoofdingang heeft een hardstenen omlijsting waarin de naam “Technische School” is gebeiteld. In 1950 wordt namelijk de naam Ambachtsschool in Technische School veranderd. De opleiding is een opleiding die qua niveau tussen Ambachtsschool en MTS in ligt. Vanaf 1957 wordt er aan de opleiding een HTS toegevoegd. Door de groei van het aantal leerlingen is een uitbreiding wederom noodzakelijk en de linkervleugel wordt aangebouwd. In 1971 heeft de vereniging vier technische opleidingen onder haar beheer, HTS, MTS, LTS en een ITS. Eind jaren tachtig wordt het gehele complex gerenoveerd. In 1987 vertrekt de HTS uit de Ambachtsschool en gaat zij over naar de Stichting Hogeschool Heerlen. De LTS en MTS bleven in het gebouw gevestigd.

In 1993 raakte het hele complex leeg door het vertrek van de LTS en MTS naar elders. Het pand lag enkele jaren leeg en wachtte op een nieuwe bestemming als appartementencomplex “Lindestaete”. Voordat dit plan verwezenlijkt kon worden, brak er op 31 oktober 1996 een grote brand uit, waardoor het complex zwaar werd beschadigd. Na de brand werd een restauratie en uitbreiding uitgevoerd door het Spaanse architectenbureau MBM.

In het gebouw is sedert 3 februari 1999 een gedeelte van het ABP ondergebracht.

Nadere bronnen en literatuur: