Aldenhof

De Aldenhof omvatte een groot herenhuis met een brede gang en grote woonvertrekken. Ernaast lag een hoeve. Het hele complex, gelegen aan de Kouvenderstraat, werd in 1967 afgebroken. 

De hof wordt al vóór 1388 genoemd als leengoed van Hoensbroek. Het goed werd in 1537 door Herman Hoen in leen gegeven aan Rolman Hoen van de neventak der Hoen’s van Verlroux en Plaineveaux. Het omvatte 27 à 28 bunder land en 3½ bunder weide.

In de jaren 1553-1562 werd een proces gevoerd voor de schepenbank van Hoensbroek door Jonker Wolter Hoen tegen de pachter van Aldenhof. De heer van Hoensbroek was namelijk van mening dat de pachter herendiensten moest verrichten. De pachter beweerde dat dit alleen gold voor bezitters van laathoven en niet voor lenen. De afloop van het proces is niet bekend.

De pachters van de Aldenhof waren rijk. Zij bezaten de inkomsten van de pachthoeve “van den Peerboom” te Voerendaal en waren tevens eigenaar van hoeve De Dohm te Welten.

Hoeve Aldenhof 2e van rechts Tot 1750 was de Aldenhof eigendom van de familie Van Hoensbroeck. Bij een meting in 1770 was het grondbezit al aangegroeid tot 52 bunder, 3 grote en 13 kleine roeden land en een weide.Op 1 februari 1794 werd de hoeve verkocht.

In 1942 werd er een hotel-café-restaurant in gevestigd. Vanaf 1960 is de Aldenhof eigendom van de gemeente Hoensbroek.

Nadere bronnen en literatuur: