Aalbeek (nabij Hulsberg)

Geschiedenisschets

Aalbeek is een gehucht gelegen in de gemeente Beekdaelen. Tot en met 1981 behoorde het tot de gemeenten Wijnandsrade en Hulsberg en vanaf 1982 tot en met 2018 tot de gemeente Nuth.

Aalbeek bestond van oudsher uit een aantal boerderijen langs de weg van Hulsberg naar Nuth met een bijbehorend adellijk leengoed waarover niet veel bekend is. Eind 19e eeuw wordt het goed door de Jezuïeten omgebouwd tot retraitehuis.

Herkomst naam

Aalbeek staat in de archieven geschreven als Albeek, Albeeck, Oelbeek (1324), Aelbeke (1410), Oelbeek (1596) en Aelbeek (1840). De prefix (voorvoegsel) Al of Oel komt voor uit het ôle dat ‘laagliggend land en of vochtige plek’ betekent. De naam suffix (achtervoegsel) beek slaat uiteraard op een stroom of beekje.

Nadere bronnen en literatuur:

Tags