Dorpen, gehuchten en buurten

De huidige steden en gemeenten in deze regio zijn vooral in de 20e eeuw vaak ingrijpend veranderd. Dorpen en gehuchten van vroeger zijn woonwijken van steden of onderdelen van grotere gemeenten geworden. Het unieke en eigen karakter van buurtschappen en gehuchten werd door de toename van de bevolking en de gemeentelijke herindelingen in de twintigste eeuw teniet gedaan.

In deze sectie wordt een niet uitputtend overzicht geboden van de ontstaansgeschiedenis van deze dorpen, gehuchten en buurtschappen. Daarbij is er ook aandacht voor de herkomst van de naam van de verschillende gehuchten. Bij het samenstellen van deze lijst hebben we onze uiterste best gedaan om een goed overzicht te geven van buurtschappen en gehuchten op basis van literatuur- en archiefonderzoek.  Toch zullen er bepaalde elementen (nog) niet in dit overzicht  voorkomen. 

Mocht je een correctie, tip of (aanvullende) informatie, al dan niet in de vorm van bronnen en/of materiaal, hebben, dan kun je contact met ons opnemen via info@rijckheyt.nl.

Voor een overzicht van dorpen, gehuchten, buurten, wijken en koloniĆ«n per gemeente, zie:

 

NB. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de gemeenten Nuth, Schinnen en Onderbanken gefuseerd tot de nieuwe gemeente Beekdaelen.

 

Voor een nadere uitleg betreffende de verschillende gebiedsbenamingen zie het betreffende artikel hier.