Bevolkingsregisters en gezinskaarten

Bevolkingsregisters en gezinskaarten
De bevolkingsregistratie is ingesteld op 1 januari 1850. Per adres werd bijgehouden wie er woonachtig was. Het geeft niet alleen de situatie weer van het gezin in familieverband, maar ook inwonende dienstbodes of knechten komen voor in de registers. Per adres staan namen en voornamen van de inwoners, het geslacht, de geboorteplaats en geboortedatum, de religie, burgerlijke staat, beroep en de datum van eventuele verhuizingen binnen de gemeenten, maar ook van en naar andere gemeenten vermeld. Als gegevens veranderden, door bijvoorbeeld verhuizing van leden of het gehele gezin, werden deze gegevens gewoon doorgestreept en werden er eventuele nieuwe gegevens aan toegevoegd. Naarmate de gemeenten groter werden, was deze manier van administratie nauwelijks meer te hanteren en werd dan ook vanaf 1920 vervangen door het systeem van gezinskaarten. Hierop werd dus niet meer per adres maar per gezin bijgehouden waar men woonachtig was. De soort gegevens bleven overigens hetzelfde. Het systeem van gezinskaarten werd tot 1940 bijgehouden. De bevolkingsregisters en gezinskaarten werden in enkelvoud opgemaakt en beheerd door de gemeentelijke archiefinstellingen.
Hierna werd het systeem van persoonsk
aarten ingevoerd. Deze per persoon aangelegde kaarten worden na overlijden uiteindelijk overgedragen aan het CBG. (Zie
www.cbg.nl). De persoonskaarten zijn in 1994 vervangen door het GBA, De Gemeentelijke Basis Administratie.

 
Overzicht aanwezigheid bevolkingsregisters

Gemeente                  

 Bevolkingslijsten

   Bevolkingregisters  

Bocholtz  

1838 - 1922

Brunssum  

1840 - 1938

Gulpen

1816 - 1825

1851 - 1939

Heerlen.

1796 - 1902

1862 - 1940

Hoensbroek

 1796

1830 - 1940

Nuth  

1845 - 1942

Hulsberg  

1850 - 1949

Klimmen  

1845 - 1939

Schimmert  

1838 - 1938

Simpelveld  

1832 - 1942

Slenaken  

1809 - 1947

Voerendaal  

1936 - 1981

Wijlre  

1850 - 1939

Wijnandsrade  

1851 - 1941

Wittem

1808 - 1839

1860 - 1940

Voor een actueel en compleet, als pdf downloadbaar, overzicht van de bij Rijckheyt aanwezige gemeentelijke genealogische bronnen zie hier.

Onze archieven en collecties