Archiefinspectie Rijckheyt

Wat vandaag gebeurt is morgen geschiedenis, wat vandaag opgeschreven wordt zijn de archieven van de toekomst. Maar het bewaren van archieven gaat niet vanzelf, daar moet heel wat voor geregeld worden.

De Archiefinspectie van Rijckheyt ziet er op toe dat informatie en gegevens van een aantal overheidsinstanties (o.a. de gemeente Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Voerendaal en Simpelveld) zo goed mogelijk worden beheerd. Daarbij wordt zowel de actuele informatie waarde als de toekomstige historische waarde gewogen. Om die informatiehuishouding te optimaliseren adviseert en rapporteert zij aan beleidsmedewerkers en bestuurders.

Overzicht van de inspectietaken:

Vraagbaak voor DIV medewerkers:

  • Inleiding
  • Uitgebrachte adviezen inzake selectie en vernietiging (besloten pagina)
  • Uitgebrachte adviezen inzake archiefvorming (besloten pagina)
  • Uitgebrachte adviezen inzake informatiewetgeving (besloten pagina)

Dossier "Archivering in een digitale omgeving":

  • Inleiding
  • E-depot
  • Substitutie
  • Termen en begrippen
  • Externe weblinks

Dossier "Acquisitie, verwerving van archieven en documentaire collecties":

Dossier "Rapportage":

Dossier "Archiefrecht":

 

Onze archieven en collecties