Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Klimmen
xT202 Gemeente Klimmen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T202 Gemeente Klimmen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Korte schets van de ontwikkeling van het bestuur en het gebied (1.1.)
Geschiedenis van de archieven (1.2.)
T202 Gemeente Klimmen
1. Inleiding
Geschiedenis van de archieven (1.2.)
Per 1 januari 1954 vindt aansluiting bij het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hierbij wordt de inrichting van de registratuur van de secretarie-administratie volgens de systematiek van de code zoals die bij vele gemeenten wordt toegepast, namelijk de code V.N.G.
Regelmatig bezoek van de districtsregistrator van de VNG brengt met zich mee, dat in 1956 hij melding maakt, dat er zo langzamerhand een toestand is ontstaan die groot gevaar inhoudt voor algehele ontsporing van het archief door gebrek aan tijd en onvoldoende ervaring met de toepassing van het registratuurstelsel. Hij stelt voor om vanuit de afd. Interne Zaken van de secretarie van 's-Hertogenbosch hulp te bieden. Vanuit de provinciale archiefinspectie wordt regelmatig gewezen op het nog niet geïnventariseerde archief daterend van voor 1 januari 1954.
In 1955 werd door de rijksarchivaris in Limburg belast met de inspectie van de gemeente- en waterschapsarchieven in de provincie aangeboden om de archieven tot de invoering van het registratuurstelsel van de Vereniging der Nederlandse gemeente zijnde zo'n 40 strekkende meter tegen betaling te inventariseren.
Anderzijds ligt er in 1957 het voorstel van de districtsregistrator om het nieuw opgezette archief bij te werken cq te reviseren. Hiervan wordt ook gebruik gemaakt. In 1962 worden ambtenaren werkzaam bij de gemeente Heerlen, die het archief enkele jaren geleden hadden opgezet, benaderd om het archief weer bij te werken. Het was niet alleen het wegwerken van losse stukken, maar ook herordenen en reviseren van het archief. Tevens zou dan ook een nieuwe medewerker worden ingewerkt. Deze operatie duurt tot in januari 1964.
Tevens wordt in 1964 door de provinciaal inspecteur der archieven in Limburg opgemerkt, dat de in 1960 gebouwde gemeentelijke archiefbewaarplaats in het gemeentehuis aan de Klimmenderstraat nog niet de goedkeuring heeft verkregen. Deze goedkeuring wordt bij besluit van Gedeputeerde Staten van 31 augustus 1964 no B 410 verkregen.
Ook de aanpassing van de regelgeving brachten met zich mee, dat verordeningen houdende regelingen inzake de zorg voor en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen in 1969/1970 werden vastgesteld.
Tevens werd in 1970 de verordening houdende voorschriften op het beheer van onder de gemeentelijke organen berustende archiefbescheiden vastgesteld.
Bij een bezoek in 1979 van de provinciaal inspecteur der archieven worden ten aanzien van de archiefbewaarplaats opmerkingen gemaakt die verbeterd dienen te worden evenals de tekortkomingen in het lopend archief vanaf 1954.
In 1979 besluit de raad tot een kredietvotering om de ontstane achterstand in het archief, door langdurige ziekte van een medewerker, door mensen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weg te laten werken. In 1981 met ODRP van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat de volgende werkzaamheden zijn verricht: het wegwerken van de achterstand van de op te bergen bescheiden, de afvoering van niet actuele bescheiden naar het statisch archief en het opnieuw opzetten van het dynamisch archief, waarbij de dossieromschrijvingen zijn verbeterd en rekening is gehouden met toekomstige vernietiging.
In 1981 zijn er nog slecht enkele puntjes over van de door de provinciaal inspecteur in 1979 aangegeven zaken die verbetering behoefden. Ondanks alles is toch steeds voldoende aandacht en zorg besteedt met de mogelijkheden die de organisatie ter beschikking had.
Verantwoording van de inventarisatie (1.3.)
Lijst van burgemeesters (1.4.)
Lijst van gemeentesecretarissen (1.5.)
Lijst van gemeente-ontvangers/comptabele (1.6.)
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris
Kenmerken
Datering:
(1938) 1954-1981 (1985)
Auteur:
J. van der Meij en T.J.W.M. Slenders
Titel:
Gemeente Klimmen, (1938) 1954-1981 (1985)
Openbaarheid:
grotendeels openbaar
Omvang:
ca. 39 meter
Toegang:
inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T202 Gemeente Klimmen
VERKORT:
NL-HrlRi T202
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS