Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Stadsgewest Oostelijk Mijngebied
xG105 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

G105 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
G105 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied
Inleiding
Geschiedenis van de organisatie
Het Stadsgewest Oostelijk Mijngebied werd in1965 opgericht door de Raden van de gemeenten Brunssum, Eygelshoven, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade, Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Het Stadsgewest had tot taak het behartigen van het gemeenschappelijk belang, gelegen in een goede ruimtelijke ordening van het gebied van de betreffende gemeenten.

De Raad van het Stadsgewest werd gevormd door de burgemeesters van de samenwerkende gemeenten en een aantal leden, die door en uit de raden van de samenwerkende gemeenten werden gekozen. Ook leden van het Dagelijks Bestuur konden deel uit maken van de Raad.
De Raad stelde structuurplannen vast voor het gebied van het Stadsgewest. Deze structuurplannen bevatten door de gemeente te treffen planologische maatregelen. De Raad stelde adviezen vast aan de gemeentebesturen en kon een dienst instellen voor onderzoek en stedenbouw. Daarnaast kon de Raad werkzaamheden laten verrichten door derden
Het Dagelijks Bestuur werd gevormd door leden van de colleges van burgemeesters en wethouders van de samenwerkende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bereidde structuurplannen voor en stelde deze vast. Ook adviseerde het DB de gemeentebesturen over onderwerpen en adviezen voor verdere bestuurlijke samenwerking. Verder had het DB de controle op het financiële beheer.

In 1981 werd een gemeenschappelijke herindeling per 1 januari 1982 aangekondigd. Daarop stelden de gemeenten in onderlinge samenwerking de nota De Intergemeentelijke samenwerking in Oostelijk Zuid-Limburg, geprojecteerd tegen de achtergrond van de gemeentelijke herindeling per 01-01-1982 op. Hierin werd voorgesteld om in Oostelijk Zuid-Limburg een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband in het leven te roepen, expliciet als een orgaan van verlengd lokaal bestuur, met een zo concreet mogelijk omschreven takenpakket. In dit nieuwe samenwerkingsverband zouden alle bestaande regelingen worden geïncorporeerd.
De ontwerp-gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Oostelijk Zuid-Limburg werd opgesteld. Hierin stonden de elementen uitvoering en verzorging centraal. Veel minder dan vroeger werd aan de intergemeentelijke samenwerking een plannende of sturende functie toegedacht

In 1984 werd door de Raden van de betrokken gemeenten besloten tot de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Oostelijk Zuid-Limburg. Door middel van een gestructureerd portefeuillehoudersoverleg tussen de betrokken gemeenten, was het mogelijk het beleid op het stuk van ruimtelijke ordening in goede banen te leiden. Ook het bevorderen van bestuurlijke samenwerking werd direct uitgevoerd door de afzonderlijke gemeentebesturen en hoefde daarom niet overgeheveld te worden naar een afzonderlijk orgaan. Hiermee werd aangetoond dat het Stadsgewest overbodig was geworden als direct gevolg van de herindeling
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de bewerking
Kenmerken
Datering:
1965-1984
Auteur:
2010, Doxis
Titel:
Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, 1965-1984
Omvang:
7 meter
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang G105 Stadsgewest Oostelijk Mijngebied
VERKORT:
NL-HrlRi G105
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS