Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Parochi...
x412 Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Parochie O.L. Vrouw van Lourdes te Molenberg - Heerlen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

412 Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Parochie O.L. Vrouw van Lourdes te Molenberg - Heerlen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de vereniging (1.1)
412 Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Parochie O.L. Vrouw van Lourdes te Molenberg - Heerlen
1 Inleiding
Geschiedenis van de vereniging (1.1)
De vereniging van den H. Vincentius a Paulo Conferentie Parochie Onze Lieve Vrouwe van Lourdes te Molenberg, Heerlen is opgericht bij bijzondere vergadering, voorgezeten door dhr. P. Versteyl, lid van de hoofdraad voor Nederland, van woensdag 16 december 1925 in de Broederschool aan de Kerkraderweg op de Molenberg. Gewoonlijk neemt de Conferentie de naam der parochie aan. Gekozen wordt, door de Zeer Edelachtbare Heer pastoor, de naam "O.L. Vrouwe van Lourdes". De Conferentie is aangesloten bij de Bijzondere Raad te Heerlen. De voorzitter en vicevoorzitter van de Conferentie worden door de President van de Bijzondere Raad, de heer C. Mücher, na overleg met de pastoor der parochie, benoemd. Tijdens de bijzondere vergadering van 23 december 1925, voorgezeten door de President van de Bijzondere Raad, werden als voorzitter, de heer M. Palmen en als vicevoorzitter, de heer J.W. Snackers benoemd. Verder werd de heer J.L. Aalbers als secretaris en de heer M. van Til als penningmeester benoemd
De vereniging ontleent haar naam aan de heilige Vincentius a Paulo,een Franse heilige, ordestichter en organisator van charitatieve werken. Hij werd geboren in Pouy, sinds 1828 Saint-Vincent-de-Paul geheten, op 24 april 1581 en overleed te Parijs op 27 september 1660.
De Sint Vincentiusvereniging is een internationale Rooms Katholieke vereniging (SSVP = Confédération Internationale de la Société de Saint-Vincent-de Paul). Zij is op 23 april 1833 in Parijs opgericht door Fréderic Ozanam en anderen.
De eerste Nederlandse Conferentie werd op 10 februari 1846 opgericht in de sacristie van de Kerk in de Oude Molstraat te Den Haag.
De vereniging bestaat uit parochiale afdelingen die zich vooral bezig houden met armenzorg. Daarnaast besteedt zij ook aandacht aan onderwijs en het oprichten van bibliotheken, kindertehuizen en kledingmagazijnen
Het doel van de vereniging werd tijdens de oprichtingsvergadering omschreven als "zelfheiliging door middel der Christelijke Charitas". De hoofdtaak bestond uit de wekelijkse bezoeken der armen. De hulpverlening bestond materieel uit bedelingen (levensmiddelen, geld, goederen en kolen) en speciale acties (Kerstgave, Paasactie en St. Nicolaasfeest) en geestelijk uit lectuurvoorziening, speelgoedvoorziening, kinderuitzending, kindervakantiewerk, gezinsvoogdij, ziekenbezoek, plaatsing kinderen op scholen en uitstapjes voor ouden van dagen. Contacten waren er met andere charitatieve verenigingen zoals Liefdewerk Kinderbescherming, St. Elisabethvereniging, Armenraad, Burgerlijk Armbestuur, St. Antoniusgilde en overige conferenties
Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1947, no. 80 worden de statuten van de St. Vincentiusvereniging, gevestigd te Heerlen gewijzigd. Het doel wordt dan omschreven als: "De vereniging stelt zich ten doel, ter bevordering van het geestelijk welzijn van haar leden, het lenigen van de geestelijke en stoffelijke noden van hen, die daaraan behoefte hebben, en daardoor mede te werken aan de godsdienstige en geestelijke verheffing van het maatschappelijk leven"
De structuur/hiërarchie van de St. Vincentiusvereniging is gelijk aan die der Katholieke Kerk.
- Algemene Raad (Parijs), 1833
- Landelijke Hoofdraad (Den Haag), 1846
- Centrale Raad (Roermond)
- Plaatselijke Bijzondere Raad (Heerlen), 24 september 1925
- Parochiële Conferenties
De inkomsten bestonden naast schenkingen en giften van geld of in natura uit diverse collectes zoals collectes langs de huizen van de parochie, collectes tijdens bestuursvergaderingen en kerkdeurcollectes. Tevens ontving men een percentage van de miscollectes. Daarnaast hield men ook inzamelingen van kleding en schoeisel
De vereniging heeft 3 gebruikelijke feest/gedenkdagen:
19 juli St. Vincentiusdag
8 december O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
1e zondag van de vasten voor de overleden confraters
In 1957 richt de Pius X parochie Molenberg haar eigen Conferentie op, genaamd Parochieel Sociaal Caritatief Centrum H. Pius X Heerlen. Als president wordt de heer Kessener benoemd
In de Bijzondere Raad van 24 februari 1966 wordt besloten tot oprichting van de stichting S.O.S. Hulpdienst Heerlen. Het doel van deze stichting luidt: "De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk bieden van hulp en bijstand aan eenieder, die in geestelijke of sociale nood verkeert, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie"
Doordat de dekenale conferentie haar werkterrein over het hele dekenaat wil gaan uitbreiden dienen de parochiale conferenties te worden opgeheven. Van iedere parochie dient 1 lid in die dekenale conferentie zitting te nemen. Om die reden wordt in de bestuursvergadering van 9 december 1986 besloten de Conferentie op te heffen en de heer Müller voorlopig aan te wijzen om zitting te nemen in de dekenale conferentie
Het batig saldo wordt na opheffing van de vereniging toch nog gebruikt waarvoor het bedoeld was. Tot 1995 worden aldus nog vergoedingen verstrekt aan diegenen die het het hardst nodig hebben
Samenstelling bestuur (1.1.1)
Geschiedenis van het archief (1.2)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3)
Nadere bronnen en literatuur (1.4)
Kenmerken
Datering:
1925-1995
Auteur:
J. Siemers, 2011
Titel:
Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Parochie O.L. Vrouw van Lourdes te Molenberg - Heerlen, 1925-1995
Openbaarheid:
Volledig, met uitzondering van enkele gespecificeerde stukken
Omvang:
1,25 mtr
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 412 Vereniging van den H. Vincentius a Paolo Conferentie Parochie O.L. Vrouw van Lourdes te Molenberg - Heerlen
VERKORT:
NL-HrlRi 412
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS