Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: R.K. parochie St. Joseph te Heerlerbaan (Heerlen)
x289 R.K. parochie St. Joseph te Heerlerbaan (Heerlen)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

289 R.K. parochie St. Joseph te Heerlerbaan (Heerlen)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis van de parochie (1.1)
Geschiedenis van het archief (1.2)
Verantwoording van de inventarisatie (1.3)
289 R.K. parochie St. Joseph te Heerlerbaan (Heerlen)
1 Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie (1.3)
De archieven van de parochie St. Joseph te Heerlerbaan omvatten de periode vanaf 1915 tot en met 1992. Van de 6,5 meter archief welke tot en met 1992 was gevormd kwam 5,3 meter in aanmerking voor vernietiging. Vernietigd werden financiële bescheiden ouder dan 10 jaar zonder administratieve of culturele waarde zoals rekeningen betreffende klein onderhoud en aanschaf van huishoudelijke artikelen, circulaires o.a. in verband met belastingen en subsidies, reclamefolders, dubbele en oningevulde formulieren. Aldus resteerde 1,2 meter welke door de medewerkers van het Bisdom Roermond in een uitstekende plaatsingslijst werd opgenomen
Zoals doorgaans kenmerkend is voor parochie-archieven bevonden ook de archieven van de parochie St. Joseph te Heerlerbaan zich in een chaotische toestand. Bij de indeling van de plaatsingslijst is geen onderscheid gemaakt tussen het archief van de pastoor en van het kerkbestuur. In een parochie als Heerlerbaan was de pastoor de spil van de hele organisatie. Hij maakte stukken op en ontving deze als een persoon in verschillende functies: als pastoor en als voorzitter van het kerkbestuur. Naast het hoofdarchief werden nog bescheiden aangetroffen die deel uitmaken van andere archieven, onder meer van de redactie/administratie van het missieboekje van het Heilig Hart van Jezus, de parochieraad, het kerkelijk zangkoor St. Caecilia, de werkgroep catechese en het orgelfondscomité
Als methode van ordening hebben de makers van de plaatsingslijst de zaaksgewijze ordening gebruikt. Deze heb ik overgenomen met als uitgangspunt het boekje 'Archiefbeheer bij verenigingen en stichtingen' van Pelzers, van Doornmalen en Hofman. Daar waar nodig heb ik de indeling aangepast aan de laatste versie van het 'Vademecum Bisdom Roermond', augustus 2005
Het archief is niet compleet. Op onderdelen ontbreken stukken in het archief. Buiten de vernietiging door de makers van de plaatsingslijst zijn er geen aanwijzingen tot eerdere vernietiging van delen van het archief gevonden
In het archief werden twee ontwerptekeningen van een muurschildering door Wijnand Geraedts aangetroffen die niet in dit archief thuishoren. Bij een eerdere inventarisatie door ondergetekende van het archief van de parochie van O.L Vrouw van de berg Carmel Leenhof (archiefnr. 218) heb ik toen het volgende geconstateerd en vermeld: "Het dossier met nummer 36 van de plaatsingslijst: 'Ontwerptekeningen van een muurschildering door Wijnand Geraedts, 1940, 2 stukken' is niet aangetroffen". De betreffende ontwerptekeningen heb ik overgebracht naar het archief van de parochie van O.L. Vrouw van de berg Carmel Leenhof
Op basis van 'Archiefbeheer bij verenigingen en stichtingen' van Pelzers, van Doornmalen en Hofman, de 'Handleiding voor selectie en vernietiging van archiefbescheiden' van Van Meerendonk en het 'Vademecum Bisdom Roermond 2005' heb ik uit dit archief vernietigd. Vernietigd zijn dubbele stukken, geleidebrieven en enquêteformulieren van de parochieraad betreffende de waardering en verzorging van de H. missen, 1981 (het resultaat van de enquête is opgenomen in het archief van de parochieraad als bijlage bij de vergaderingen). Na vernietiging bedraagt de omvang van het archief 2,25 m'
In het gehele archief, alsook in de bronnen, is geen eenduidigheid voor wat betreft de schrijfwijze van de naam van de parochie. Zowel St. Joseph als St. Jozef wordt afwisselend gedurende de hele periode van het archief gebruikt. De oprichtingsakte is echter heel duidelijk en spreekt van St. Joseph
Voor wat betreft de materiële toestand zijn alle ijzers en weekmakers verwijderd en alle stukken opgeborgen in zuurvrije omslagen, enveloppen en archiefdozen
Met betrekking tot de inventarisatie is, waar nodig, overleg gepleegd met mevr. M. Nieuwlaat, coördinator ontsluiten, bewerken & conserveren
Met betrekking tot het raadplegen van archiefbescheiden door derden zij hier vermeld dat de archieven van de parochie St. Joseph te Heerlerbaan (Heerlen) in principe openbaar zijn. Onderdelen kunnen echter ingevolge de Archiefwet 1995, artikel 6 en de Regeling archiefbeheer voor parochies in het Bisdom Roermond, artikel 8, uitgezonderd worden van de openbaarheid
Het Bisdom stelt de beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden aldus vast:
a. Alle archiefbescheiden jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar;
b. Doop, huwelijks- en overlijdensakten jonger dan respectievelijk 100,75 en 50 jaar zijn niet openbaar;
c. Communicanten- en vormselregisters jonger dan 75 jaar zijn niet openbaar;
d. Huwelijksdispensaties, huisbezoekregisters, huwelijksformulieren en huwelijksprocessen jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar;
e. Op eventuele specifieke archiefbescheiden kan een nadere openbaarheidsbeperking van 75 of 100 jaar gesteld worden. Dit dient wel bij de overbrenging c.q. inventaris te zijn aangegeven;
f. Alle archiefbescheiden die (bijzondere) persoonsgegevens betreffende nog levende personen bevatten, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zijn niet openbaar gedurende het leven van de desbetreffende persoon of personen
Toestemming raadpleging niet openbare archiefbescheiden:
1. Niet openbare archiefbescheiden van het in bewaring te geven archief, kunnen slechts geraadpleegd worden na verlening van schriftelijke toestemming hiertoe (zie lid 2, 3).
2. Indien een openbaarheidsbeperking voortvloeit uit de aanwezigheid van (bijzondere) persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, vindt het verlenen van toestemming voor het raadplegen van niet openbare archiefbescheiden plaats door de bisschop in overleg met de gemeentearchivaris, als mandataris van het College van Burgemeesters en Wethouders der betreffende gemeente.
3. In alle overige gevallen van openbaarheidsbeperking vindt het verlenen van toestemming voor raadpleging plaats door het kerkbestuur. Een afgegeven toestemming dient ook schriftelijk aan de bewaarnemer te worden medegedeeld
Concordans tussen inventaris en voormalige plaatsingslijst
thumbnail
Aanvulling op het archief (1.3.1)
Nadere bronnen en literatuur (1.4)
Kenmerken
Datering:
1915-2011
Auteur:
Definitieve inventaris: J. Siemers, 2013 en 2016
plaatsingslijst door P. Schulpen en M. Bohnen (1997)
voorlopige inventaris aanvulling door H. Brouns (2014)
Titel:
R.K. parochie St. Joseph te Heerlerbaan (Heerlen), 1915-2011
Openbaarheid:
50 jaar met uitzonderingen met een langere openbaarheidsbeperking
Omvang:
4,75 meter
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 289 R.K. parochie St. Joseph te Heerlerbaan (Heerlen)
VERKORT:
NL-HrlRi 289
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS