Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: RK parochie H. Laurentius te Voerendaal
x273 RK parochie H. Laurentius te Voerendaal
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

273 RK parochie H. Laurentius te Voerendaal
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Verantwoording van de inventarisatie (2.)
273 RK parochie H. Laurentius te Voerendaal
Verantwoording van de inventarisatie (2.)
De lotgevallen van dit archief zijn vrijwel niet meer achterhaalbaar. Zeker is dat het archief in gedeelten is overgebracht naar de archiefbewaarplaats te Heerlen. Het is onbekend wanneer het eerste deel is overgebracht naar, maar waarschijnlijk is dat omstreeks 1980 gebeurt. In de loop der jaren worden daar fragmenten van het archief, nieuw, maar ook oud teruggevonden archief, aan toegevogd. Van deze overgedragen stukken wordt vrij snel een plaatsingslijst opgemaakt wat gedurende lange tijd de enige toegang vormt tot dit archief.

Bij inventarisatie is gebleken dat er grote hiaten in het archief zijn. Zo is er op één besluitenlijst na, geen enkel spoor gevonden van de vergaderingen van het kerkbestuur of de kerkfabriek. Ook in de te verwachtte administratieve neerslag van de verdere taakuitoefening van het archief mag blijken dat er veel archief in de loop der tijd verloren is gegaan.

Sporen van oude orde werden in de archieven van de parochie niet aangetroffen. Overeenkomstig het bestemmingsbeginsel werden de archiefstukken onderverdeeld in 3 onderdelen. Ten eerste het archief van de pastoor, gevolgd door het archief van het kerkbestuur. In deel 3 zijn, uit praktische overwegingen, de rest van de gedeponeerde archieven opgenomen. Het uitsplitsen van de gedeponeerde archieven in verschillende delen van de inventaris zou eerder verwarrend werken dan dat dit bijdraagt aan een goede ontsluiting van dit relatief kleine aandeel in de hoeveelheid stukken.Ten slotte zijn in deel 4 de stukken opgenomen waarvan een relatie met één der archiefvormers niet aangetroffen is. In dit laatste deel zijn eveneens opgenomen niet direct tot het archief behorend beeldmateriaal, maar waarvan wel gevoeglijk mag worden aangenomen dat deze van belang is voor de historie van de archiefvormer
Met betrekking tot het raadplegen van archiefbescheiden door derden zij hier vermeld dat de archieven van de parochie H. Laurentius te Voerendaal in principe openbaar zijn. Onderdelen kunnen echter ingevolge de Archiefwet 1995, artikel 6, de Regeling archiefbeheer voor parochies in het bisdom Roermond, artikel 8, en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitgezonderd worden van de openbaarheid
Het bisdom stelt de beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden aldus vast:
a. Alle archiefbescheiden jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar;
b. Doop, huwelijks- en overlijdensregisters jonger dan respectievelijk 110, 90 en 50 jaar zijn niet openbaar;
c. Communicanten- en vormselregisters jonger dan 100 jaar zijn niet openbaar;
d. Huwelijksdispensaties, huwelijksformulieren en huwelijksprocessen jonger dan 90 jaar zijn niet openbaar;
e. Huisbezoekregisters jonger dan 110 jaar zijn niet openbaar;
f. In voorkomende gevallen kan een openbaarheidsbeperking ook van toepassing worden verklaard op andere, in de inventaris te benoemen archiefbescheiden
Toestemming raadpleging niet openbare archiefbescheiden:
1. Niet openbare archiefbescheiden van het in bewaring te geven archief, kunnen slechts geraadpleegd worden na verlening van schriftelijke toestemming hiertoe (zie lid 2, 3).
2. Indien een openbaarheidsbeperking voortvloeit uit de aanwezigheid van (bijzondere) persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), vindt het verlenen van toestemming voor het raadplegen van niet openbare archiefbescheiden plaats door de bisschop in overleg met de gemeentearchivaris, als mandataris van het college van burgemeester en wethouders der betreffende gemeente.
3. In alle overige gevallen van openbaarheidsbeperking vindt het verlenen van toestemming voor raadpleging plaats door het kerkbestuur. Een afgegeven toestemming dient ook schriftelijk aan de bewaarnemer te worden medegedeeld
Kenmerken
Datering:
1639 - 1985
Auteur:
G. Luykx
Titel:
RK parochie H. Laurentius te Voerendaal, 1639 - 1985
Openbaarheid:
50 jaar met uitzonderingen met een langere openbaarheidsbeperking
Omvang:
3,61 mtr.
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 273 RK parochie H. Laurentius te Voerendaal
VERKORT:
NL-HrlRi 273
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS