Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Notariele archieven, Heerlen
x116 Notariele archieven, Heerlen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

116 Notariele archieven, Heerlen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het notariaat en het notarieel archief (1.1.)
De Heerlense notariële archieven (1.2.)
De ordening en inventarisatie (1.3.)
116 Notariele archieven, Heerlen
1. Inleiding
De ordening en inventarisatie (1.3.)
Tijdens de ordening werden een aantal stukken aangetroffen, dei niet tot de te beschrijven archieven behoorden. Het betroffen stuken van notarissen uit Maastricht, Valkenburg, Eijsden, Klimmen en Sittard. Deze zijn aan het rijksarchief in Limburg teruggegeven.
Daar hier ook stukken bij waren van de notaris Bogermannus, die vóór zijn Heerlense periode resideerde in Maastricht en Valkenburg respectievelijk in de jaren 1664-1667 en 1667-1669, veranderde het beginjaar van het totale Heerlense notarieel-archief-bestand, dat tot nu toe op 1664 was gesteld, in 1671.
Dit leverde het eerste verschil op tussen de te vervaardigen inventaris en de tot nu toe bestaande *  , te weten een overzicht gepubliceerd in 1911 *  , een inventaris genummerd 470 tot en met 688, gebruikt bij de inbewaringgeving in 1953 *  en de thans nog op het rijksarchief in Maastricht in gebruik zijnde inventaris met de nummers 549 tot en met 781, een onderdeel van de 'Inventaris van de notariële archieven berustende in het Rijksarchief in Limburg in Maastricht'. Vooral deze laatste heb ik gebruikt om een voorlopig overzicht te krijgen van het archiefbestand. De inventaris met de nummers 470 tot en met 688 had de volgende indeling:
470-471 J. Bogermannus; 472 W.L. Hokels; 474-475 J. Meessens; 476-494 L.G. Pelt; 495-506a J.B. van Cotzhuijsen; 506b P.B. van Cotzhuijsen; 507-517 J.H.G. Lamberts; 518-519 J.G. Schaesberg; 520-565a A.A. Chaineux; 566-593b J.G. Kemmerling; 594-639a J.W.D. Smeets; 640-645a A.H. van Slijpe; 646-678 H. Sanders; 679-688 J.W. Willems.
Nummer 473 (akten notaris Frens) ontbrak op deze lijst. Daar de inhoud van de nummers nagenoeg overeenkomt met die in de later thans in Maastricht gebruikte inventaris is alleen van deze laatste een concordans gemaakt, die men achter deze inleiding kan aantreffen.
De volgorde van de verschillende archieven werd ook thans weer vastgelegd aan de hand van de aanvangsdatum van het archief of -zo men wil- de datum van admissie, wat hetzelfde resultaat oplevert.
De naam J.G. Pelt is verdwenen, omdat hier akten uit 1773 waren ondergebracht, die behoorden tot het archief van notaris Leonard Gerard Pelt.
Over de voornamen van een paar notarissen werd hierboven al gesproken. Het archief van de notarissen Frens en Van Slijpe werd aangevuld met lichtdrukkopieën van stukken, die bezwaarlijk in originali overgebracht konden worden, omdat ze een materieel onderdeel vormen van archiefbestanddelen uit een ambtsperiode in een andere standplaats. *  .
Een ingrijpende wijziging bestaat hierin, dat ik nergens losse stukken van meer dan één jaar onder één inventarisnummer heb gebracht. De belangrijkste overweging hierbij was de bevordering van de overzichtelijkheid.
Ook wordt de kans, dat een stuk in een verkeerd jaar terecht komt, kleiner. Bij het samenvoegen van een aantal jaren onder één inventarisnummer speelde de omvang en de wijze van opbergen in (naar behoefte dikker te maken) portefeuilles een te grote rol. Daar mijns inziens de materiële verzorging geen enkele invloed mag hebben op de inventarisatie, werd op dit punt van de oude weg afgeweken.
De archieven zijn thans opgeborgen in dozen, waarin de stukken -dit wordt terloops opgemerkt- liggend worden bewaard, omdat dit voor de conservering het beste is.
Een gevolg van opbergen in dozen is altijd, en dus ook hier, dat nummers soms over twee dozen verdeeld zijn.
Door de zorg van de heer Ruwette werden alle losse stukken per inventarisatienummer met potlood doorlopend genummerd. Om de onder inv. nr. 218 vermelde lijst meer bruikbaar te maken als repertorium werden op de akten, die hierin vermeld zijn, de met de lijst corresponderende nummers van een potloodcirkel voorzien, omdat deze akten vaak twee of drie verschillende nummers droegen. Een dubbele nummering treft men ook op andere plaatsen aan; de gebruiker dient hierop bedacht te zijn. Verder werden alle ontbrekende nummers geregistreerd en, voor zover het repertorium niet in de behoefte voorzag, verwijzingen gemaakt, als een nummer was opgeborgen op een andere plaats dan in de chronologische volgorde.
Bij het archief van notaris Chaineux werd tijdens de inventarisatie met behulp van een alfabetische klapper (inv.nr. 185) een ?repertorium? vervaardigd voor de periode 21 augustus - 22 september 1800, uit welke periode de minuutakten ontbreken. Het vervaardigen van ?repertoria? bij de archieven van de notarissen, waar deze geheel ontbreken, is nog een vrome wens gebleven.
December 1975, M.A. van der Wijst
Concordans (1.4.)
Toelichting bij de concordans (1.5.)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1671 - 1925
Titel:
Notariele archieven, Heerlen, 1671 - 1925
Openbaarheid:
100 jaar alle stukken
Omvang:
42,5 meter
Toegang:
Plaatsingslijst
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 116 Notariele archieven, Heerlen
VERKORT:
NL-HrlRi 116
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS