Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Notariele archieven, Heerlen
x116 Notariele archieven, Heerlen
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

116 Notariele archieven, Heerlen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het notariaat en het notarieel archief (1.1.)
De Heerlense notariële archieven (1.2.)
116 Notariele archieven, Heerlen
1. Inleiding
De Heerlense notariële archieven (1.2.)
De volgende lijst bevat de notarissen, die in Heerlen resideerden in de periode 1671-1842 met vermelding van -voor zover van toepassing- de datum, waarop zij door de Raad en Leenhoeve van Brabant en de Lende van Overmaze zijn geadmitteerd. *  , de periode, waaruit archiefstukken bewaard zijn gebleven en in deze inventaris beschreven alsmede hun eventuele vroegere of latere standplaats.
1. Jacobus Bogermannus, geadmitteerd 5 september 1668; archief 5 maart 1671-20 september 1708; voordien Maastricht 1664-1667 en Valkenburg 1667-1669.
2. Willem Leendert Hokels, geadmitteerd 4 juni 1707; archief 5 januari 1713-28 december 1716.
3. Jean Georg Wilhelm Frens, geadmitteerd 14 september 1715; archief 20 september 1715-25 maart 1719; nadien Valkenburg.
4. Johannes Meessens, geadmitteerd 18 september 1727; archief 7 oktober 1727-2 november 1736.
5. Leonard Gerard Pelt, geadmitteerd 13 mei 1751; archief 5 september 1750-3 maart 1774.
6. Johan Bernard van Cotzhuijsen, geadmitteerd op 17 juli 1761; archief 21 juli 1761-26 mei 1790.
7. Jan Hendrik Gotfried Lamberts, geadmitteerd 15 december 1786; archief 15 januari 1787-11 januari 1797.
8. Peter Bernard van Cotzhuijsen, geadmitteerd 23 juli 1790; archief 12 augustus 1790-9 april 1793.
9. Johan Gerard Schaesberg, geadmitteerd 25 mei 1791; archief 14 juni 1791- 3 juli 1796
10. Anton Arnold Chaineux, archief 24 september 1800- 29 maart 1825.
11. Jean Gerard Kemmerling, archief 16 april 1801- 6 januari 1818.
12. Johan willem Daniël Smeets, benoemd bij K.B. van 16 maart 1818 nr. 18; archief 15 april 1818-1841 (1861).
13. Adriaan Hendrik van Slijpe, standplaatsverandering toegestaan bij K.B. van 19 juli 1821. nr 30; archief 22 augustus 1821-1842 (1843), voordien Voerendaal.
14. Hendrik Sanders, benoemd bij K.B. van 2 juli 1825 nr. 127; archief 5 september 1825-1842 (1849).
15. Jan Willem Willems, standplaatsverandering toegestaan bij K.B. van 16 juni 1833 (België); archief 17 juli 1833-15 december 1841, voordien Klimmen.
Tot omstreeks 1795 vermeldden de notarissen in hun akten hun admissie (door de Raad van Brabant). In de Franse tijd gaf men meestal slechts zijn ambtsgebied aan met woorden als ?gepatenteerd voor het agtde jaar geadmitteerd voor het departement der Nedermaaze? *  of volstond met de vermelding ?residerende te Heerlen? *  of ?binnen Heerlen wonende? *  . Vermeldenswaard is de omschrijving ?gepatenteert den sesden deeses maends door den burgemeester van Heerlen in de vijfde classe numero vier ter wooninge van Heerlen arrondissement van Maastricht provincie Limbourg? *  . Een volledige studie van deze materie, die nauw samenhangt met de bestuurlijke veranderingen, werd door mij (nog) niet gemaakt. Later en ook thans nog worden de notarissen benoemd bij Koninklijk Besluit.
Betreffende de namen van bovengenoemde notarissen valt op te merken, dat notaris Hokels in de tot nu toe gebruikte inventaris de voornamen Willem Cornelis draagt, terwijl hij bij zijn admissie Willen Leendert wordt genoemd. Notaris Lamberts wordt in dezelfde inventaris Johan Hubert Gerard genoemd, terwijl hij geadmitteerd is asl Jan Hendrik Gotfried. Daar tot nu toe niet achterhaald kon worden, waaraan de in de (oude) inventaris gebruikte voornamen zijn ontleend -de notarissen zelf gebruiken slechts hun initialen-, werden in deze (nieuwe) inventaris de bij de admissie door de Raad en Leenhove van Brabant en de Lande van Overmaze gebruikte voornamen vermeld. Gegevens in andere archieven van Heerlen versterken mijn mening betreffende deze keuze.
De grens van 1841/1842, die in deze inventaris is aangehouden, houdt verband met de gefaseerde overbrenging van de notariële archieven naar de Rijksarchieven. De daarvoor wettelijk vastgestelde grensdatum (16 oktober 1842) kon om praktische redenen (met name bij ingebonden akten en repertoria) niet altijd aangehouden worden. Voor de juiste toegepaste scheidslijn raadplege men de betreffende nummers in de inventaris.
De genoemde grensdatum had tot gevolg, dat de archieven van de in bovenstaande lijst genoemde notarissen Smeets, van Slijpe en Sanders werden gesplitst. In genoemde lijst is tussen haakjes het jaar aangegeven, tot wanneer zij in functie waren.
Het archiefdeel na 1841/1842 wordt bewaard op het Rijksarchief in Maastricht evenals de hier volgende archieven, die ik volledigheidshalve in deze inleiding vermeld:
1. J.W. Vreuls, 1850-1858, benoemd bij K.B. van 31 maart 1849 nr. 21.
2. J.A. Lemmens, 1859-1882, benoemd bij K.B. van 25 februari 1859 nr. 99.
3. G. Smeets, 1861-1895 (--), benoemd bij K.B. van 31 juli 1861 nr. 55.
4. J.J. Timmer, 1882-1884, benoemd bij K.B. van 3 mei 1882 nr. 25.
5. B.G.J.A. van Kessel, 1885-1895 (--), benoemd bij K.B. van 5 februari 1885 nr. 11.
De notariële archieven na 1895 zijn nog niet naar de Rijksarchieven overgebracht. De in deze inventaris beschreven archieven werden op 10 september 1953 door de rijksarchivaris in Limburg te Maastricht in bewaring gegeven aan de gemeentearchivaris van Heerlen. *  .
De ordening en inventarisatie (1.3.)
Concordans (1.4.)
Toelichting bij de concordans (1.5.)
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1671 - 1925
Titel:
Notariele archieven, Heerlen, 1671 - 1925
Openbaarheid:
100 jaar alle stukken
Omvang:
42,5 meter
Toegang:
Plaatsingslijst
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 116 Notariele archieven, Heerlen
VERKORT:
NL-HrlRi 116
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS