Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Hoensbroek
x061 Gemeente Hoensbroek
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

061 Gemeente Hoensbroek
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het gemeentebestuur van Hoensbroek (1.1.)
Organisatie van de gemeente Hoensbroek (1.2.)
Geschiedenis van het archief (1.3.)
Verantwoording (1.4.)
061 Gemeente Hoensbroek
1. Inleiding
Verantwoording (1.4.)
Deze inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Hoensbroek is een project ingevolge mijn opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer (VVA). De inventaris beslaat de periode 1948 t/m 1981. Het archief bestond voor aanvang van de inventarisatie uit drie gedeelten, t.w.:
A. Een redelijk goed, middels een dossier-inventaris, geïnventariseerd bestand niet vernietigbaar archief voormalige gemeentesecretarie Hoensbroek, beslaande ca. 90 m1 archief, bestaande uit drie archiefbestanddelen, t.w.:
1. Gemeentesecretarie.
2. Eigendomstransacties.
3. Comptabele bescheiden.
B. Een ongeordend en niet geïnventariseerd archiefbestanddeel, omvat-tende ca. 40 m1 secretarie-archief, globaal beslaande de periode 1940-1947. Dit bestand diende te worden opgeschoond en geïnventariseerd, gesplitst in:
1. Vernietigbare archiefbescheiden.
2. Niet vernietigbare archiefbescheiden, waarbij rekening diende te worden gehouden met bescheiden van ná 1947 die dan ook nog geïntegreerd dienden te worden met de hiervoren genoemde archiefbestanddelen A 1 t/m 3, periode 1940-1947 en de periode vóór 1940. Omtrent de periode van vóór 1947 kom ik hierna nader op terug in onderdeel registratuurstelsel.
C. Een archiefbestanddeel geïnventariseerd archief van op termijn vernietigbare archiefbescheiden, toegankelijk middels een losbladige dossier-inventaris.
Per 1 januari 1948 werd er overgegaan op het registratuurstelsel en werd het tot dan toe gehanteerde alfabetisch rubriekenstelsel losgelaten. Er werd dus begonnen met dossiervorming en zaaksgewijze ordening op grond van het nieuwe archiefregistratuurstelsel aan de hand van de Basis Archief Code (BAC) van de VNG. Omdat de administratie op dat moment echter behoefte had aan de raadpleging van de retro-acta in lopende zaken, zijn er een groot aantal mappen uit het archief 1940-1947 gelicht en omgevormd tot dossiers, geordend ingevolge de BAC.
In de beschrijvende inventaris van J.Th.H. de Win, van de archieven van de gemeente Hoensbroek over de periode 1800-1940 maakt deze gewag van de cesuur tussen het "oude archief" en het "nieuwe archief", hierbij stelde hij dat de einddatum van het "oud archief" op 1940 was te beschouwen. Gezien het grote restant-deel, wat nog rubrieksgewijs geordend bleef, was het beter geweest als hij de cesuur op 31 december 1947 gehandhaafd zou hebben. Jammer genoeg is hierdoor een groot deel van het archief 1940-1947 in het ongerede geraakt.
Op het moment van aanvang van de inventarisatie van dit archief bestond er geen duidelijkheid over de cesuur die toegepast diende te worden.
Toen gaande de inventarisatie duidelijk werd dat de cesuur per 1 januari 1948 de voorkeur verdiende, is er een driedeling gemaakt in het te bewaren archief-materiaal. Hierbij is als volgt te werk gegaan.
In de eerste plaats werd er een macro-selectie toegepast en werden alle be-staande dossieromslagen bekeken op vernietigbaarheid. Gelijktijdig werden er grote aantallen "losse stukken", achterstallig werk van vele jaren, verwerkt in reeds bestaande dossiers of in nieuw aan te leggen dossiers, danwel vernietigd. De vernietigbare bescheiden werden opgenomen in een lijst van voor vernieti-ging in aanmerking komende archiefbescheiden en daadwerkelijk vernietigd, danwel op termijnen van vernietiging weggezet. Vervolgens vond er een uit-splitsing plaats van de niet vernietigbare archiefbescheiden naar een afzonderlijk archiefbestanddeel, beslaande de jaren 1940-1947 en een archiefbestanddeel 1948-1981.
Het derde archiefbestanddeel beslaat de periode van vóór 1940, die binnenkort zal worden toegevoegd aan de inventaris 1800-1940. Waarna die inventaris vervolgens ook aangevuld zal worden met het archiefbestanddeel 1940- 1947.
Tijdens de toepassing van het registratuurstelsel, heeft regelmatige vernietiging uit de archieven plaats gevonden. Deze archiefbescheiden werden opgenomen in een losbladige inventaris, geordend volgens de Basis Archief Code, per code 1 pagina, vermeldende het jaar van vernietiging met het daarbij behorende volgnummer, de dossieromschrijving en een kolom met datering daadwerkelijke vernietiging. Als gevolg van het aantrekken van vakbekwaam personeel en scholing van personeel kan gerust gesteld worden dat de vernietiging op een verantwoorde wijze is geschied, waardoor er nauwelijks waardevolle archivalia verloren zullen zijn gegaan.
Voor zover mogelijk heb ik getracht om, indien waar mogelijk, binnen de hoofdstukjes een chronologische ordening te bewerkstelligen. Waar dit de duidelijkheid echter niet ten goede komt, zijn er hier en daar onderwerpen bij elkaar gehouden.
Rest mij een woord van dank uit te spreken aan Ilonka Buring en Allow Frings, leden van mijn "revisieteam", en die mij volijverig hebben geassisteerd bij het schrijven van fiches, het noodzakelijke opschoningswerk, de vernietiging en de materiële verzorging in de beginfase van dit projekt, en last but not least de Stadsarchivaris Roelof Braad, die mij gedurende de totstandkoming van deze inventaris als mentor terzijde heeft gestaan.
Kenmerken
Datering:
1948-1981
Titel:
Gemeente Hoensbroek, 1948-1981
Openbaarheid:
Volledig, op enkele gespecificeerde stukken na
Omvang:
77,5 mtr.
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang 061 Gemeente Hoensbroek
VERKORT:
NL-HrlRi 061
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS