Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Bibliotheek
xBibliotheek

U kunt hier zoeken in de bibliotheekcatalogus: (boeken en tijdschriften) en de tijdschriftartikelen

U kunt uw keuze beperken tot zoeken naar boeken of tijdschriften, door op het pijltje te klikken en te kiezen voor bibliotheek

U kunt uw keuze beperken tot zoeken naar artikelen in tijdschriften, door op het pijltje te klikken en te kiezen voor tijdschriftenartikelen. Niet alle tijdschriftenartikelen zijn opgenomen in de collecties van Rijckheyt.

klik op de plusjes en u ziet de delen in een serie boeken of de afleveringen van een tijdschrift

Bibliotheek
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

70.544 boeken en tijdschriften
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Serie boekenT 04 Maaslandse monografieën
Titel:
Maaslandse monografieën
Taal Publicatie:
Nederlands
Annotatie:
Alle afleveringen zijn catalogustitels op de nummers 13 en 59 na., Exemplaar T 4, 42 vermist.
Bevat:
Boek10008349 01 Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw : kerkelijke, politieke en sociale verhoudingen 1775-1801 / Spiertz, M.G. : 1964
Boek10008350 02 Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek : n.v. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963 / Remigius Dieteren : 1964
Boek10008351 03 Nikolaus Heyendal (1658-1733) : abt von Rolduc und seine Stellung zum Jansenismus / Gijsen, J.M. : 1964
Boek16532 04 Geschiedenis van de landbouw in Limburg, 1750-1914 / Philips, J.F.R. : 1965
Boek15522 05 Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop : bijdrage tot zijn biografie (1525-1576) / Beuningen, van, P.Th. : 1966
Boek16108 06 Het land van Montfort : een agrarische samenleving in een grensgebied, 1647-1820 / Roebroeck, E. : 1967
Boek15509 07 De stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399-1400 / Koreman, J. : 1968
Boek15145 08 Joannes Augustinus Paredis (1795-1886), bisschop van Roermond, en het Limburg van zijn tijd / Gijsen, J.M. : 1968
Boek15305 09 Het graafschap Loon (11de-14de eeuw) : ontstaan - politiek - instellingen / Baerten, J. : 1969
Boek15499 10 Donkere jaren : episoden uit de geschiedenis van Limburg 1933-1945 / Paape, A.H. : 1969
meer
Boek15253 11 Grensland en bruggehoofd : historische studies met betrekking tot het Limburgse Maasdal en, meer in het bijzonder, de stad Maastricht / Wouters, H.H.E. : 1970
Boek15501 12 H.B.J. van Rijn : burgemeester van Venlo, pionier der milieuhygiëne / Berg, van den, C. : 1971
Boek10021893 13 Dagboek van Gebeurtenissen opgetekend door Christiaan Munters 1529 - 1545 / Grauwels, J. : 1972
Boek16198 14 Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden : competentie - territoir - archieven / Nève, P.L. : 1972
Boek15919 15 Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, (sedert de vroegste tijden) : Dl. I. Tot 1632 / Alberts, W. Jappe : 1972
Boek16525 16 Geschichte des Geschlechtes von Schaesberg bis zur Mediatisierung : ein Beitrag zur Erforschung der interterritorialen Verflechtungen des rhein-maasländischen Adels / Peters, L. : 1972
Boek15925 17 Geschiedenis van de beide Limburgen : beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, (sedert de vroegste tijden) : Dl. II. Vanaf 1632 tot ± 1918 / Alberts, W. Jappe : 1974
Boek16014 18 De opkomst, de ontwikkeling en de neergang van de steenkolenmijnbouw in Limburg / Raedts, C.E.P.M. : 1974
Boek15645 19 Katholiek Zuid Limburg en het fascisme : een onderzoek naar het kiesgedrag van de Limburger in de jaren dertig / Vellenga, S.Y.A. : 1975
Boek15607 20 Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts : eine historisch-sozialgeographische Studie / Krings, W. : 1976
Boek15459 21 Twee heren, twee confessies : de verhouding van staat en kerk te Maastricht, 1632-1673 / Ubachs, P.J.H. : 1975
Boek15165 22 Het lager onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830) / Brepoels, J. : 1976
Boek16197 23 Toneel en theater in Limburg in de 19e en 20e eeuw / Schillings, H. : 1976
Boek15933 24 Van heerlijkheid tot landsheerlijkheid / Alberts, W.J. : 1978
Boek16182 25 Dictionnaire géographique du Limbourg / Maelen, vander, Ph. : 1978
Boek2365 25 Dictionnaire géographique du Limbourg / Maelen, vander, Ph. : 1835
Boek15069 26 Willem Hubert Nolens, 1860-1931 : uit het leven van een priester-staatsman / Gribling, J.P. : 1978
Boek15192 27 De verdeling van de landen van Overmaas, 1644-1662 : territoriale desintegratie van een betwist grensgebied / Haas, J.A.K. : 1978
Boek15931 28 Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn : Dl. I. ± 800-1288 / Alberts, W. Jappe : 1979
Boek15318 29 Tongeren : van Romeinse civitas tot middeleeuwse stad / Baillien, H. : 1979
Boek15910 30 Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg, 1250-1800 : een analyse van de opbrengst van tienden / Jansen, J.C.G.M. : 1979
Boek15132 31 War and rural life in the early modern Low Countries / Gutmann, M.P. : 1980
Boek16530 32 Gezondheidszorg in Limburg : groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen 1850-1940 / Philips, R. : 1980
Boek4853 33 Het notariaat in het tweeherig Maastricht : een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794) / Gehlen, A.F. : 1981
Boek15315 34 De slag om de Roerdriehoek : het Duitse bruggehoofd tussen Maas en Roer september 1944 - januari 1945 / Baghus, P.J.H. : 1981
Boek16253 35 Bartholomeus van Maastricht (overl. 1446), monnik en conciliarist : met een inventarisatie van zijn nalaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat " Vuctus modestia " / Meijknecht, T. : 1982
Boek15932 36 Overzicht van de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn : Dl. II. 1288-± 1500 / Alberts, W. Jappe : 1982
Boek15582 37 Industrialisatie en verandering : Lommel tussen 1890 en 1914 / Vanduffel, F. : 1983
Boek15294 38 Tussen twee vuren : fronttijd en evacuatie van de oostelijke Maasoever in Noord- en Midden-Limburg : september 1944 - mei 1945 / Cammaert, A.P.M. : 1983
Boek15472 39 De Ordinarius van de collegiale Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht : volgens een handschrift uit het derde kwart van de veertiende eeuw / Tagage, J.M.B. : 1984
Boek15752 40 De Meinweg : onderzoek naar rechten op gemene gronden in het voormalige Gelders-Gulikse grensgebied circa 1400-1822 / Venner, G.H.A. : 1985
Boek10021892 41 Historische opstellen over Lotharingen en Maastricht in de Middeleeuwen / Linssen, C.A.A. : 1985
Boek15575 42 Mijnarbeid : volgzaamheid en strijdbaarheid : geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940 / Kreukels, L.H.M. : 1986
Boek15625 43 Kroniek van de abdij van Sint-Truiden : Dl. 1. 628-1138 : vertaling van de Gesta abbatum trudonensium / Lavigne, E. : 1986
Boek15352 44 De reconstructie van een middeleeuws landschap : nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (10e-19e eeuw) / Hartmann, J.L.H. : 1986
Boek15361 44a De reconstructie van een middeleeuws landschap : nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (10e-19e eeuw) / Hartmann, J.L.H. : 1986
Boek17829 45 Fertiliteit, arbeid, mentaliteit : de vruchtbaarheidsdaling in Nederlands-Limburg, 1850-1960 / Engelen, Th.L.M. : 1987
Boek15630 46 Kroniek van de abdij van Sint-Truiden : Dl. 2. 1138-1558 : vertaling ... / Lavigne, E. : 1986
Boek15358 47 Eenheid en scheiding van de beide Limburgen : verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen / Kremers, J. : 1989
Boek15717 48 Beeldenstorm in Hasselt, 1567 : achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik / Venner, J.G.C. : 1989
Boek15293 49 Van Frans naar Nederlands : de taalsituatie in het Limburgs middelbaar onderwijs 1830-1914 / Hanson, M. : 1990
Boek15292 50 Panorama van drie eeuwen muziek in Limburg / Dijk, van, H. : 1991
Boek16022 51 Uit aarde geschapen : aspecten van bedrijfsbeleid in de keramische nijverheid binnen het oude industriegebied van Noord-Limburg, 1815-1965 / Teeuwen, P.J.M. : 1991
Boek15914 52 Geschiedenis van de landbouw in Limburg in de twintigste eeuw / Jansen, J.C.G.M. : 1992
Boek15634 53 Kroniek van de abdij van Sint-Truiden : Dl. 3. 1558-1679 : vertaling van de Kroniek van Servais Foullon / Lavigne, E. : 1986
Boek16858 54 De Ordinarius Chori van de collegiale Sint-Servaaskerk te Maastricht : volgens een handschrift uit het vierde kwart van de dertiende eeuw / Tagage, J.M.B. : 1993
Boek15302 55-56 Het verborgen front : geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de tweede wereldoorlog. Deel I en II. / Cammaert, A.P.M. : 1994
Boek16848 57 De kloosterpoort als sluitpost? : Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600 / Koch, E.M.F. : 1994
Boek15338 58 Economische betrekkingen in grensregio's in een industrieel tijdperk, 1750-1965 : Verslagbundel van het op 14 en 15 september 1995 te Maastricht gehouden congres van de verenigingen voor economische geschiedenis in België, Duitsland en Nederland / Jansen, J.C.G.M. : 1996
Boek17114 59 Tongeren en het land van de Tungri (31 v. Chr. - 284 n. Chr.) / Nouwen, Robert : 1997
Boek17663 60 Uurwerken en uurwerkmakers in Limburg, 1367-1850 / Mestrom, P.Th.R. : 1997
Boek19038 61 Het simultaneum in de Landen van Overmaas : een uniek instituut in de Nederlandse kerkgeschiedenis (1632-1878) / Munier, W.A.J. : 1998
Boek19429 62 Loons, Diets en Luiks : Hasselt en de volksvertegenwoordiging in het land van Loon en het prinsbisdom Luik (1477-1538) / Mertens, A. : 2000
Boek19625 63 Handboek voor de geschiedenis van Limburg / Ubachs, P.J.H. : 2000
Boek19960 64 Henri Hermans (1883-1947) : de grondleggers van het Limburgs muziekleven / Dijk, H. van : 2002
Boek10022163 65 Maastricht, Maestricht, Mestreech : de taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw / Kessels - van der Heijde, Marina : 2002
Boek20454 66 Katholieken, kerk en wereld : Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw / Verhage, Hans : 2003
Boek20491 67 Delven en slepen : steenkolenmijnbouw in Limburg: techniek, winning en markt gedurende de achttiende en negentiende eeuw / Gales, B. : 2004
Boek20608 68 Van stad en buitenie : een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 / Wassink, J.F.A. : 2005
Boek20812 69 Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling : Het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tijd / Steegen, Erwin : 2006
Boek21243 70 Film en het moderne leven in Limburg : het bioscoopwezen tussen commercie en katholieke cultuurpolitiek (1909-1929) / Oort, van, T. : 2007
Boek10007209 71 Over de streep : grensarbeid vanuit Zuid-Limburg naar Duitsland, 1958 - 2001 / Bouwens, Sophie : 2008
Boek10008347 72 Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de "Percessie van Scherpenheuvel" / Spronck, Lou : 2009
Boek10011121 73 Maastricht en Luik bezet : een comparatief onderzoek naar vijf aspecten van de Duitse bezetting van Maastricht en Luik tijdens de Tweede Wereldoorlog / Bronzwaer, Paul : 2010
Boek10011110 74 Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten : een rechtshistorische schets van de ontwikkeling van een Minderstadt tussen Maas en Rijn (ca. 1300 - ca. 1550). / Hall, Hans van : 2011
Boek10011189 75 Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg : herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers tussen 1900 en 1965 / Langeweg, Serge : 2011
Boek10012315 76 Vervolgd in Limburg : Joden en Sinti in Nederlands-Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog / Rens, Herman van : 2013
Boek10013681 77 Het tekort : studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken vanaf het einde van de negentiende eeuw tot 1974 / Roels, Leen : 2014
Boek10015573 78 Een arbeidersbuurt onder de rook van 'De Sphinx' : een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht 1829 - 1904 / Vugt, Thijs van : 2015
Boek10019393 79 In de put : de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900 - 1966 / Delbroek, Bart : 2016
Boek10019707 80 'Op den akker des doods waar allen gelijk worden... ' : begraafcultuur in Roermond, 1870 - 1940 / Heemels, Maurice : 2016
Boek10019809 81 Zwischen glaube und welt : studien zur geschichte der religiösen frauengemeinschaft Thorn von der gründung bis zur mitte des 14. jahrhunderts / Kersken, Hartwig : 2016
Boek10021684 82 Vormen van regionaal bewustzijn en nationale identiteit in Belgisch- en Nederlands-Limburg, 1866 - 1938 / Arijs, Karen : 2017
Boek10023397 83 Bestuur en bestuurders in Nedermaas, 1794 - 1814 : met bijzondere aandacht voor het lokale bestuur in het kanton Wittem / Gulpen / Schaapveld, Kees : 2017
Boek10031912 84 Charles Roemers (1748 - 1838) : een Maaslandse regent in roerige tijden / Jacobs, Lambert : 2019
 
 
 
 
 
Boek10031912 84 Charles Roemers (1748 - 1838) : een Maaslandse regent in roerige tijden / Jacobs, Lambert : 2019
Titel:
Charles Roemers (1748 - 1838) : een Maaslandse regent in roerige tijden
Deel:
84
ISBN:
9789087047474
Auteur:
Jacobs, Lambert, Auteur
Uitgave:
Hilversum : Uitgeverij Verloren
Jaar:
2019
Taal Publicatie:
Nederlands
Collatie:
365 p. ; fot., krtn., afbn.
Annotatie:
Bewerkte versie van: Grenzen verlegd : Charles Roemers (1748-1838) een Maaslands regent in roerige tijden. Oorspronkelijk verschenen als proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Met literatuuropgave, register. Met samenvatting in het Engels.
Plaatskenmerken:
- T 4 - R 4
Trefwoorden:
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Serie tijdschriftenT 1058 Jaarboek : een uitgave van Heemkundevereniging OCGL Landgraaf
Titel:
Jaarboek : een uitgave van Heemkundevereniging OCGL Landgraaf
Taal Publicatie:
Nederlands
Paralleltitel:
Jaarboek O.C.G.L. Landgraaf
Bevat:
 
 
 
 
 
Tijdschrift10031911 Jaarboek ; 1991 ; jg. 1991 (1991)
Titel:
Jaarboek ; jg. 1991 (1991)
Jaar:
1991
Is onderdeel van:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS