Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Collectie bidprentjes, T, ca. 1800-heden
xT408 Gemeente Wittem
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T408 Gemeente Wittem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Omschrijving van de gemeente (1.1.)
Geschiedenis van de gemeenteraad (1.2.)
Geschiedenis van de gemeente (1.3.)
Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen (1.4.)
Geschiedenis van het archief (1.5.)
T408 Gemeente Wittem
Inleiding
Geschiedenis van het archief (1.5.)
Inzake de lotgevallen van het archief zijn enkele gegevens bewaard gebleven. De zorg voor het archief is in de jaren dertig onvoldoende geweest. In 1937 constateerde de provinciaal archiefinspecteur dat 'het archief dezer gemeente in een zeer verwaarloosden toestand verkeert' en 'de invoering van het registratuurstelsel der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten hier noodzakelijk is om tot een behoorlijke administratie te komen'. Verder beval hij de inrichting van een brandvrije archiefbewaarplaats aan om een einde te maken aan de wanordelijke, slordige en verspreide berging van archiefbescheiden. Deze constateringen leidden de raad ertoe om te besluiten tot invoering van het genoemde registratuurstelsel per 1 januari 1938, toetreding tot het Registratuurbureau van de VNG en plannen op te stellen voor de bouw van een archiefbewaarplaats. In 1940 kon het gemeentebestuur aan de archiefinspecteur melden dat het archief vanaf het dienstjaar 1930 volgens het VNG-registratuurstelsel was geordend en opgeborgen in stalen archiefkasten. De bouw van een archiefbewaarplaats vond voorlopig echter geen doorgang vanwege het gebrek aan ruimte in het gemeentehuis. In 1953 kon in het nieuwe gemeentehuis aan de Pastoor Ruttenstraat 38 een archiefbewaarplaats worden gerealiseerd die aan alle eisen voldeed. Vanaf de jaren vijftig constateerde de provinciaal archiefinspecteur steeds dat de zorg voor het archief goed was. Inventarisnummers 1210, 1211, 1213
Uit het archief zijn regelmatig stukken verwijderd ter vernietiging. Processen-verbaal van vernietiging zijn bewaard voor de jaren 1941 en 1949-1981. Inventarisnummer 1214
In 1970 stelde het gemeentebestuur een Regeling inzake zorg, beheer en toezicht op het beheer van archiefbescheiden en een Besluit post- en archiefzaken vast. Inventarisnummer 1215
De herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg per 1 januari 1982 ging gepaard met enkele correcties van gemeentegrenzen. Een gevolg van deze grenswijzigingen was dat in sommige gevallen archiefbescheiden aan andere gemeenten moesten worden overgedragen, conform de voorschriften in de Wet gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg 1981. Uit het archief van de gemeente Wittem zijn derhalve archiefbescheiden overgedragen aan de gemeente Simpelveld. Dit is gebeurd tijdens de herindeling in 1982 en ook nog enkele malen in de jaren daarna. De overdrachten zijn vastgelegd in verklaringen van vervreemding, te vinden in het archief van de per 1 januari 1982 nieuw ontstane gemeente Wittem. De overgedragen bescheiden betreffen verleende bouwvergunningen, Hinderwetvergunningen, pensionvergunningen en monumenten. Zij hebben betrekking op het gebied Bahneheide. In de registratie van het bestand bouwvergunningen in het programma Microsoft Excel - waarvan een uitdraai is opgenomen onder inventarisnummer 2264 - zijn de overgedragen bouwvergunningdossiers nader vermeld met aantekening van de gemeente waaraan zij zijn overgedragen
Verantwoording van de inventarisatie (1.6.)
Materiële verzorging (1.7.)
Selectie voor vernietiging (1.8.)
Openbaarheid (1.9.)
Handleiding voor gebruikers (1.10.)
Kenmerken
Datering:
1931-1981
Titel:
Gemeente Wittem, 1931-1981
Inhoud:
Inventaris van de archieven van de gemeente Wittem
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de gemeente Wittem
Omvang:
ca. 65 mtr.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T408 Gemeente Wittem
VERKORT:
NL-HrlRi T408
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS