Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Collectie bidprentjes, T, ca. 1800-heden
xT406 Gemeente Wijlre
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T406 Gemeente Wijlre
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Omschrijving van de gemeente (1.1.)
Geschiedenis van de gemeenteraad (1.2.)
Geschiedenis van de gemeente (1.3.)
Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen (1.4.)
Geschiedenis van het archief (1.5.)
T406 Gemeente Wijlre
1. Inleiding
Geschiedenis van het archief (1.5.)
Inzake de lotgevallen van het archief zijn enkele gegevens bewaard gebleven. In 1937 besloot het gemeentebestuur om toe te treden tot het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het registratuurstelsel van dit bureau in te voeren per 1 januari 1938. Het archief was in deze jaren gevestigd in een niet brandvrije ruimte in het gemeentehuis. Na aandringen van de provinciale archiefinspectie bouwde het gemeentebestuur in 1942 een brandvrije archiefbewaarplaats op de benedenverdieping. In 1963 werd het nieuwe gemeentehuis aan het Van Wachtendonckplein betrokken en ook daar beschikte de gemeente over een brandvrije archiefbewaarplaats. De verslagen van de bezoeken van de provinciale archiefinspectie vermelden weinig bijzonderheden en de zorg voor het archief lijkt in de gehele periode 1938-1981 goed te zijn geweest
Uit het archief zijn regelmatig stukken verwijderd ter vernietiging. Processen-verbaal van vernietiging zijn bewaard voor de jaren 1958 en 1967-1981
In 1970 stelde het gemeentebestuur een Regeling inzake zorg, beheer en toezicht op het beheer van archiefbescheiden en een Besluit post- en archiefzaken vast. * 
De herindeling van gemeenten in Zuid-Limburg per 1 januari 1982 ging gepaard met enkele correcties van gemeentegrenzen. Een gevolg van deze grenswijzigingen was dat in sommige gevallen archiefbescheiden aan andere gemeenten moesten worden overgedragen, conform de voorschriften in de Wet gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg 1981. Uit het archief van de gemeente Wijlre zijn derhalve archiefbescheiden overgedragen aan de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Margraten en Voerendaal. Dit is gebeurd tijdens de herindeling in 1982 en ook nog enkele malen in de jaren daarna. De overdrachten zijn vastgelegd in verklaringen van vervreemding, te vinden in het archief van de per 1 januari 1982 nieuw ontstane gemeente Gulpen. De overgedragen bescheiden betreffen verleende bouwvergunningen, drank- en horecavergunningen, exploitatievergunningen voor kampeercentra, pensionvergunningen, garantie van hypothecaire geldleningen, Hinderwetvergunningen, bestemmingsplannen, scholen en riolering. Zij hebben onder andere betrekking op de woonkernen Gasthuis, Ransdaal, Schoonbron en Scheulder. De akten van vervreemding vermelden verder specifiek de volgende panden: Eikenderweg 2b, 4, 6, 10, Gasthuis 8a, 9, 10, Gerendalsweg 22, 23, Heerstraat 5, Hooveweg ongenummerd, Keutenberg 9, Op de Beek 1, 7, 9, Oude Heerweg ongenummerd, Ransdaal 92, Scheulderdorpsstraat 1, 23, 25, 26, 28, 35, 53, 55, 58, 63, 64a, 64b, 64c, 64d, 67a, 72, 75, 77, 99, 101, 101a, Scheuldersteeg 8 en Valkenburgerweg 128, 131, 133, 136b, 144, 162a, 162b. Hierbij zij aangetekend dat niet alle dossiers die betrekking hebben op deze gebieden en panden zijn overgedragen. In de registratie van het bestand bouwvergunningen in het programma Microsoft Excel waarvan een uitdraai is opgenomen onder inventarisnummer 1173 - staan de overgedragen bouwvergunningdossiers nader vermeld met aantekening van de gemeente waaraan zij zijn overgedragen
Verantwoording van de inventarisatie (1.6.)
Materiële verzorging (1.7.)
Selectie voor vernietiging (1.8.)
Openbaarheid (1.9.)
Handleiding voor gebruikers (1.10.)
Kenmerken
Datering:
1938-1981
Titel:
Gemeente Wijlre, 1938-1981
Inhoud:
Inventaris van de archieven van de gemeente Wijlre
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de gemeente Wijlre
Omvang:
ca. 50 mtr.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T406 Gemeente Wijlre
VERKORT:
NL-HrlRi T406
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS