Onze archieven en collecties

« Terug naar Rijckheyt
Uw zoekacties: Gemeente Slenaken
xT404 Gemeente Slenaken
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

T404 Gemeente Slenaken
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Omschrijving van de gemeente (1.1.)
Geschiedenis van de gemeenteraad (1.2.)
Geschiedenis van de gemeente (1.3.)
Ontwikkeling en bevolking (1.3.1.)
T404 Gemeente Slenaken
1. Inleiding
Geschiedenis van de gemeente (1.3.)
Ontwikkeling en bevolking (1.3.1.)
In 1969 stelde de provincie aan de gemeenten in Zuid-Limburg plannen voor een gemeentelijke herindeling voor. Volgens deze plannen zou de gemeente Slenaken worden samengevoegd met de gemeenten Margraten, Gulpen, St Geertruid, Mheer, Noorbeek en delen van de gemeenten Bemelen, Cadier en Keer, Wijlré en Gronsveld. De gemeenteraad opteerde voor een samenvoeging met de gemeente Wittem en een deel van de gemeente Gulpen. De herindeling vond evenwel geen doorgang
Eind jaren zeventig stelde de provincie opnieuw herindelingsplannen op die deze maal wel doorgingen. In 1977 stelde het provinciebestuur een samenvoeging van de gemeenten Slenaken, Wittem, Gulpen en Wijlré voor. De gemeenteraad wees dit voorstel af en bleef bij het in 1969 ingenomen standpunt inhoudende een samenvoeging met Wittem en een deel van Gulpen. De gedachte erachter was de vorming van een gemeente die het Geul- en Gulpdal omvatte en soortgelijke kernen kende. Verder voorzag de raad een verhoging van de belastingdruk bij een samenvoeging met de gemeente Gulpen. De gemeente hield ook een enquête onder de inwoners. De uitkomst hiervan was dat vrijwel iedereen pleitte voor behoud van de gemeente Slenaken en indien zelfstandigheid niet gehandhaafd kon worden, samenvoeging met de gemeente Wittem. Uiteindelijk bepaalde de Wet tot gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg van 21 mei 1981 een samenvoeging van de gemeenten Slenaken en Wittem. Per 1 januari 1982 werd de gemeente Slenaken opgeheven en ging zij op in de nieuwe gemeente Wittem. * 
In de periode 1951-1981 zijn de grenzen van de gemeente niet gewijzigd. Bij gelegenheid van de herindeling werd het klooster Hoogcruts, waar de grens tussen de gemeenten Noorbeek en Slenaken doorheen liep, bij de nieuw te vormen gemeente Margraten ingedeeld
Het inwoneraantal is in de periode 1951-1981 ongeveer gelijk gebleven. In 1951 telde de gemeente 621 inwoners en in 1981 was de bevolking 654 personen groot. Het inwonertal was vanaf 1965 aan grote schommelingen onderhevig. Dit vond zijn oorzaak in de vestiging van een tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in het voormalige klooster te Hoogcruts. De vestiging- en vertrekcijfers van dit tehuis hadden een sterke invloed op het inwonertal. Zo telde de gemeente 576 inwoners in 1964, 681 in 1965 en 717 in 1966. Een andere factor van invloed op het inwonertal was het grote vertrekoverschot. De algemene lijn in de bevolkingsonwikkeling was een langzame groei. Ondanks de grote schommelingen is deze ontwikkeling in drie duidelijke fasen te onderscheiden: een inwonertal tussen 565 en 610 in de jaren 1951-1964, tussen 680 en 720 in de jaren 1965-1977 en tussen 654 en 665 in de jaren 1978-1981. * 
Aan het begin van de jaren vijftig was de gemeente nog sterk agrarisch van karakter. Meer dan de helft van de woningen bestond toen nog uit boerderijen. Van de beroepsbevolking was in 1947 nog 68 % werkzaam in landbouw- en veeteeltbedrijven. Toch constateerde men toen al dat de toeristensector zeer snel groeide en in toenemende mate een inkomstenbron zou gaan vormen voor de bevolking. * 
In 1960 was het grootste deel van de beroepsbevolking: 39,9 %, nog steeds werkzaam in de landbouw. In de nijverheid was 34,3 % werkzaam, in de dienstverlening 25 % en in handel en verkeer 4,4 %. In 1973 was de beroepsstructuur van de inwoners geheel anders. De meeste inwoners waren toen werkzaam in de dienstverlening: 48%. In de handel en het verkeer was 23,8 % werkzaam, in de landbouw 17 % en in de nijverheid 11,2 %. In de jaren zeventig had de gemeente zijn agrarisch karakter ook bijna geheel verloren - in Beutenaken en Hoogcruts-Schilberg bleef de landbouw evenwel nog lange tijd belangrijk. Het toerisme was in de jaren zeventig nog steeds groeiende en vormde voor vele inwoners een bron van inkomsten, zij het nog voornamelijk als nevenbron. Ondertussen veranderde het aanzien van de gemeente door de vestiging van een aantal hotels en pensions. * 
Ruimtelijke ordening (1.3.2.)
Onderwijs (1.3.3.)
Monumenten en historische bouwwerken (1.3.4.)
Natuur, sport en recreatie (1.3.5.)
Geschiedenis van de gemeentelijke instellingen (1.4.)
Geschiedenis van het archief (1.5.)
Verantwoording van de inventarisatie (1.6.)
Materiële verzorging (1.7.)
Selectie voor vernietiging (1.8.)
Openbaarheid (1.9.)
Handleiding voor gebruikers (1.10.)
Kenmerken
Datering:
1951-1981
Titel:
Gemeente Slenaken, 1951-1981
Inhoud:
Inventaris van de archieven van de gemeente Slenaken
Beschrijving:
Inventaris van de archieven van de gemeente Slenaken
Omvang:
ca. 15 mtr
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijckheyt, Centrum voor Regionale Geschiedenis, Heerlen. Toegang T404 Gemeente Slenaken
VERKORT:
NL-HrlRi T404
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS